Licentiatseminarium Shiraz Farouq

Shiraz Farouq presenterar sin licentiatuppsats:
"Towards large-scale monitoring of operationally diverse thermal energy systems with data-driven techniques"

Opponent: Ulf Johansson, Professor, Jönköping University
Examinator: Mark Dougherty, Professor, Högskolan i Halmstad
Handledare: Stefan Byttner, Docent, Högskolan i Halmstad

Välkomna!