Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till studie- och karriärvägledningen

Vi hjälper dig att hitta din utbildning och bygga din karriär

Vi hjälper dig hitta din utbildning och bygga din karriär

Studie- och karriärvägledningen finns till både för dig som redan studerar vid Högskolan i Halmstad och för dig som funderar på att börja studera. Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor och funderingar kring utbildning och vägledning.

Boka vägledningssamtal

Om du vill träffa en studie- och karriärvägledare för ett enskilt samtal bokar du lättast tid via e-post, telefon eller i Servicecenter vid Högskolans huvud­entré. För distansstudenter kan mötet ske på telefon eller via skype.

Du som har specifika frågor kring en viss utbildning kan vända dig direkt till den studie- och karriär­vägledare som är inriktad på just det området.

Vägledarens uppgift i samtalet är att vara en neutral person som ställer frågor till dig och får dig att själv reflektera. Vi vill medverka till att du får en större insikt om vilken kompetens, vilka intressen och drivkrafter du har i förhållande till val av studier, yrke och karriär. Allt för att du ska ha ett bra beslutsunderlag för din framtid.

Karriäraktiviteter under studietiden

Högskolan ordnar regelbundet olika karriäraktiviteter och inspirationsträffar, för att ge dig tips och idéer på hur du redan under studietiden förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. Se aktuella evenemang i vår studentkalender.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2019-01-29