Magisterprogram i nätverksforensik

60 hp

Som specialist inom IT-säkerhet och digital forensik har du en expertis som matchar den växande användningen av internet och digitala kommunikationssystem, särskilt i form av Internet of things. Magisterprogrammet, med sitt unika tvärvetenskapliga innehåll, speglar vårt digitaliserade samhälles behov av nätverksforensisk kompetens.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Kurserna integrerar arbetslivsrelaterade problemställningar i en kreativ lärandemiljö.

I labbmiljön utvecklar du praktiska färdigheter med avancerad utrusning från Cisco Networking Academy och Palo Alto Networks Academy. Du deltar i incidenthanteringsövningar och workshoppar baserade på material från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogram i nätverksforensik har en tvärvetenskaplig koppling till teknik och samhällsvetenskap. På utbildningen bygger du teoretisk och praktisk kompetens för arbete inom IT-forensisk nätverksanalys. Du utvecklar även fördjupade kunskaper inom data mining, cybersäkerhet och utredningar av IT-brottslighet.

Den första terminen behandlar digital forensik och den vetenskapliga metodik som används inom området. Under andra terminen fördjupar du dig i forensikens betydelse för en hållbar utveckling, med samhällsvetenskapliga, tekniska och etiska perspektiv. Samtidigt genomför du ett forsknings-, innovations- eller utvecklingsinriktat examensarbete inom digital forensik.

Programmet genomförs på engelska.

Din akademiska bakgrund

Programmet är en vidareutbildning för dig som har en kandidatexamen inom IT-forensik och informationssäkerhet eller motsvarande. Dessutom krävs kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp, inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp, samt kurser i matematik som omfattar 15 hp och Engelska 6 eller motsvarande.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Samtliga kurser ingår i huvudområdet digital forensik.

Termin 1

Termin 2

  • Nätverksforensik och cybercrime, 15 hp
  • Examensarbete inom digital forensik, 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i digital forensik.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i informationsteknologi.

Arbetsliv

Magisterprogram i nätverksforensik förbereder dig för att arbeta självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13022

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp. Kurser i matematik som omfattar 15 hp. Engelska 6 eller motsvarande.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela