IT-forensik och informationssäkerhet

180 hp

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Utbildningen är utformad i samarbete med Polisens tekniska rotel och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet digital forensik

År 1

År 2

 • Datornätverk, 11 hp *
 • Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik, 15 hp
 • Avancerade IT-forensiska verktyg, 7,5hp *
 • Biometrisk identifiering, 5,5 hp
 • Utredning av IT-brott, 5,5 hp
 • IT-forensiskt projekt, 7,5 hp *

Valbara kurser:

 • Två kurser á 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Ethical hacking, 7,5 hp *
 • Internet of things och nätverksapplikationer, 7,5 hp *
 • Cyber- och informationssäkerhet, 11 hp
 • Samhällskritisk infrastruktur, 7,5 hp *
 • Krypteringsmetoder och säkring av datasystem, 7,5 hp *
 • Kandidatuppsats i digital forensik, 15 hp *

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik.

Arbetsliv

Utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet gör dig attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad. Du lär dig att arbeta självständigt och utföra kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men den leder också till ökad sårbarhet och öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Människor som är inblandade i traditionella brott använder i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Det gör att fler brott är IT-relaterade och att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en viktigare roll vid brottsutredningar.

Studera utomlands

På programmet IT-forensik och informationssäkerhet kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan finansieras genom stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Du väljer studieort och innehåll i samråd med den ansvariga för programmet och handledaren för ditt examensarbete.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 17,59

BII: 17,15

HP: 1,0

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela