Ekonomprogrammet

180 hp

Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel marknadsföring, redovisning eller ledarskap. Ekonomprogrammet öppnar många dörrar, oavsett vilken bransch du är intresserad av. Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om du vill rikta in dig på kreativa eller analytiska arbetsuppgifter.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Företagsekonomi är ett ämne som hela tiden utvecklas. För att du ska bli en riktigt bra ekonom gäller det att behärska de ekonomiska kärnämnena. Här får du fördjupa dig i dem under tre år.

Ekonomprogrammet ger dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Studierna lär dig att utveckla ett analytiskt synsätt. Du blir väl förberedd för många olika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet, både på företag och inom andra organisationer. En liten dos handelsrätt och statistik ingår också.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Inför det sista utbildningsåret väljer du en av programmets tre huvudinriktningar: marknadsföring, redovisning eller ledarskap.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen har du möjlighet att samarbeta med näringslivet. Det hjälper dig att börja bygga ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

År 1

Höst:

Vår:

 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp *
 • Marknadsföring I, 7,5 hp *
 • Internationell ekonomi: Handelsteori och politik, 7,5 hp
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp

År 2

Höst:

 • Ekonomisk statistik, 15 hp
 • Juridisk översiktskurs, 15 hp

Vår:

 • Redovisning och finansiell planering, 7,5 hp *
 • Industriell organisation, 7,5 hp
 • Entreprenörskap, 7,5 hp *

Samt en av följande valbara kurser:

 • Omvärldsanalys, 7,5 hp *
 • Ledning av människor, 7,5 hp *

År 3

Höst:

 • Internationell ekonomi, öppen makro, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp *

Fördjupning i företagsekonomi inom något av följande områden:

 • Företagsekonomi inriktning marknadsföring, 15 hp *
 • Företagsekonomi inriktning ledarskap, 15 hp *
 • Externredovisning I, 7,5 hp *, och Externredovisning II, 7,5 hp *
 • Externredovisning I, 7,5 hp *, och Verksamhetsstyrning, 7,5 hp *
 • Externredovising I, 7,5 hp *, och Finansiell styrning, 7,5 hp *

Vår:

 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp *
 • Finansiella marknader, 7,5 hp
 • Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi.

Arbetsliv

Ekonomprogrammet ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta med strategisk planering och styrning. Arbetsuppgifterna kan vara mer kreativa eller mer analytiska.

Du kommer att kunna arbeta både inom näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer och föreningar. De flesta branscher behöver dig som utbildad företagsekonom, eftersom du har goda kunskaper om hur företag och andra organisationer fungerar.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 18,08

BII: 17,63

HP: 0,95

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10003

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10003

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela