Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation

300 hp

Framtidens civilingenjörer behöver en kombination av bred kompetens och spetskunskaper för att anta de utmaningar som samhället ställs inför. I FN:s globala hållbarhetsmål betonas vikten av att utveckla en hållbar industri och hållbara innovationer för att kunna åstadkomma hållbara städer och samhällen, god hälsa och välbefinnande, samt hållbar konsumtion och produktion. Som civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation är du specialist på utveckling av moderna produkt- och produktionssystem, med särskilt fokus på hållbarhet.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

”Det bästa med programmet är att det är så brett, att man får ta del av många olika områden och att man får vara kreativ.”

Louise Stålnacke, student på Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet maskinteknik

År 1

År 2

 • Hållfasthetslära, 6 hp *
 • Termodynamik, 6,5 hp *
 • Dynamikens principer, 10 hp *
 • Konstruktionselement, 7,5 hp *
 • FEM och konstruktionsanalys, 10 hp *
 • Flervariabelanalys, 7,5 hp
 • Material och tillverkning, 6 hp *
 • Hållbar produktutveckling, 2,5 hp

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Innovationsprojekt, 7,5 hp *
 • Sensorer, signaler och system, 7,5 hp
 • Reglerteknik, 7,5 hp
 • Produktionssystem, 7,5 hp *
 • Tillämpad maskininlärning, 5 hp
 • Experimentell design och dataanalys, 6 hp
 • Kandidatuppsats i maskinteknik, 15 hp *

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 4 (samtliga kurser på engelska)

 • Strömningsmekanik, 7,5 hp
 • Värmeöverföring, 7,5 hp
 • Design av mekatroniska system, 7,5 hp
 • Människa-maskininteraktion, 7,5 hp
 • Hållbar produktinnovation, 15 hp
 • Maskinteknik i det hållbara samhället, 7,5 hp
 • Ingenjörspraktik, 7,5 hp

År 5 (samtliga kurser på engelska)

 • Materialsystem för hållbar design och innovation, 7,5 hp
 • Maskintekniska utmaningar i hälsoteknik, 7,5 hp
 • Hållbar produktionsutveckling, 7,5 hp
 • Intelligent produktion och automation, 7,5 hp
 • Examensarbete i maskinteknik, hållbar design och innovation, 30 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik, hållbar design och innovation.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat civilingenjörsprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Som civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation från Högskolan i Halmstad ligger du i framkant inom konceptualisering, design och implementering av nya produkter, processer och system. Du utgår från ett systemperspektiv som inkluderar människan, omgivningen och uppgiften. Du har spetskunskaper inom maskinteknik, hållbar design och innovation, och har även fått utveckla din förmåga att leda projekt. Det gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden och gör att du kan arbeta inom många olika områden.

Efter din utbildning kan du arbeta inom produkt- och produktionsutveckling, till exempel med konstruktion, tillverkningsprocesser, beräkning, analys, simulering, verifiering och validering, eller kvalitetsteknik. Du kan också forska inom området eller ha mer övergripande ansvar som projektledare.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 947

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10009

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10009

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela