Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation

300 hp

Framtidens civilingenjörer behöver en kombination av bred kompetens och spetskunskaper för att anta de utmaningar som samhället ställs inför. I FN:s globala hållbarhetsmål betonas vikten av att utveckla en hållbar industri och hållbara innovationer för att kunna åstadkomma hållbara städer och samhällen, god hälsa och välbefinnande, samt hållbar konsumtion och produktion. Som civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation är du specialist på utveckling av moderna produkt- och produktionssystem, med särskilt fokus på hållbarhet.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Studiemiljön är modern med många spännande laborativa miljöer, till exempel Fab Lab, Rydberg Core Laboratory, Digitalt laborativt centrum, Hälsolabbet och Halmstad Intelligent Home. Här finns det bland annat tillgång till mät- och tillverkningsverktyg för att gå hela vägen från behovsidentifiering, konceptualisering, konstruktion och prototypframtagning till tillverkning, användning, eftermarknad och återvinning eller återbruk.

Praktiska och utforskande moment är vanliga i utbildningen och du får vara aktiv i ditt eget lärande. Laborationer, arbete med digitala verktyg, studiebesök, fallstudier och projektarbeten finns integrerat under hela utbildningen.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation ger dig en bred förståelse för maskinteknik och hållbar design, och utvecklar dig till en innovationsdrivande, ingenjörsmässig problemlösare som kan bidra till utvecklingen av framtidens tekniska system, med särskilt fokus på ett hållbarhetsperspektiv genom hela utvecklingsprocessen.

Programmets första tre år består av kurser i maskinteknik, matematik, innovation och mekatronik, där många kurser integrerar innehållet med hållbarhetsaspekter. Efter tre år har du möjlighet att ta en kandidatexamen i maskinteknik. Under utbildningens sista två år läser du kurser på avancerad nivå. Här får du utveckla din kompetens i maskinteknik, hållbar design och innovation, vilket innebär att kurserna integrerar flera ämnesområden och inriktar sig mot olika applikationsområden, som till exempel hälsoinnovation, energieffektivitet och smarta produktionssystem.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen får du arbeta med verklighetsbaserade fallstudier och skarpa projekt tillsammans med företag, offentlig sektor och forskare. I programmet ingår också praktik. På det sättet får du erfarenhet av att arbeta med projekt, i olika samarbetsformer och med olika frågeställningar.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik, hållbar design och innovation.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat civilingenjörsprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Som civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation från Högskolan i Halmstad ligger du i framkant inom konceptualisering, design och implementering av nya produkter, processer och system. Du utgår från ett systemperspektiv som inkluderar människan, omgivningen och uppgiften. Du har spetskunskaper inom maskinteknik, hållbar design och innovation, och har även fått utveckla din förmåga att leda projekt. Det gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden och gör att du kan arbeta inom många olika områden.

Efter din utbildning kan du arbeta inom produkt- och produktionsutveckling, till exempel med konstruktion, tillverkningsprocesser, beräkning, analys, simulering, verifiering och validering, eller kvalitetsteknik. Du kan också forska inom området eller ha mer övergripande ansvar som projektledare.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Under din utbildning har du möjlighet att läsa en termin utomlands.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal. De sista två åren på programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation läses på engelska och är öppna för internationella studenter.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10009

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela