Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

180 hp

En ekonom som också kan teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomutbildning som har spetsats med ingenjörskunskaper. Det gör dig dubbelt så efterfrågad på arbetsmarknaden. Det här är den perfekta grunden för dig som också vill gå Högskolans påbyggnadsutbildning för att bli fastighetsmäklare.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Husbyggnad I 6,5 hp

Affärsredovisning 7,5 hp *

Kunskap och verkan – hur människan formar världen (Common Core-kurs) 2 hp

Organisation och ledarskap 7,5 hp *

Byggprojektledning 6,5 hp

Marknadsföring 7,5 hp *

Ekonomistyrning 7,5 hp *

Juridisk grundkurs 7,5 hp

Miljö- och kvalitetsledning 3,5 hp

Akademisk kommunikation (Common Core-kurs) 4 hp

År 2

Teknisk installation 4 hp

Fastighetsrätt 11 hp

Teknisk- och strategisk fastighetsförvaltning 11 hp

Finansiering 7,5 hp *

Ledning av människor 7,5 hp *

Entreprenörskap 7,5 hp *

Kontrakts- och fordringsrätt 3,5 hp

Valbara kurser:

Två kurser à 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

Nationalekonomi 15 hp

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp *

Entreprenadrätt, 3,5 hp

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp *

En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Fördjupning i företagsekonomi inom ett av följande områden:

Företagsekonomi inriktning fastighetsekonomi/verksamhetsstyrning 15 hp *

Företagsekonomi inriktning ledarskap 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp.

Arbetsliv

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, juridik, administration och ekonomi inom privat eller offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag. Som ekonomisk rådgivare kan du jobba nära en ledningsstab och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar.

Studera utomlands

På Bygg- och fastighetsekonomprogrammet kan du studera utomlands, antingen genom det europeiska Erasmusprogrammet eller genom att du ordnar något på egen hand. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: 14,61

BII: 16,11

HP: 0,75

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10001

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela