Biomedicin - inriktning träningsfysiologi

180 hp

Som biomedicinare med inriktning träningsfysiologi arbetar du med ett naturvetenskapligt perspektiv på människors hälsa. Det här programmet är unikt i Sverige. Här undersöker du hur kroppen fungerar från cell till rörelse, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett mer aktivt liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

”Utbildningen har många praktiska moment – bland annat arbetar vi i ett riktigt labb. I framtiden vill jag gärna jobba med människor och kunna hjälpa andra, samtidigt som jag vill forska mer och doktorera inom biomedicin.”

Natalie Andersson, läser Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i spännande och utmanande laborativa moment.

Du går delar av utbildningen i laborations- och träningslokaler på campus. Ett exempel är Rörelselabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). RCL är en tvärvetenskaplig samling av labb med bas i tillämpad naturvetenskap och tekniska vetenskaper. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

På programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi lär du dig att förstå kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Du studerar fysisk aktivitet och träning ur ett naturvetenskapligt perspektiv, med fokus på människors hälsa och människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Utbildningens naturvetenskapliga bas är cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära. På den grunden bygger du på med bland annat nutrition, träningsfysiologi, träningslära och praktiska tillämpningar när det gäller fysisk träning.

Vissa kurser på programmet kan ges på engelska. Inslag av engelska kan förekomma på alla kurser.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen gör du praktik inom en biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet som du väljer själv. Som examensarbete genomför du en experimentell studie inom ämnesområdet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet träningens biomedicin

År 1

År 2

 • Cellfysiologi, 7,5 hp *
 • Träningsfysiologi med laboratoriemetoder, 15 hp *
 • Patofysiologi och farmakologi, 7,5 hp *
 • Epidemiologi och biostatistik, 7,5 hp *
 • Molekylärbiologi och immunologi, 7,5 hp *
 • Sportbiomekanik, 7,5 hp
 • Hälso- och träningsnutrition, 7,5 hp *

År 3

 • Idrottspsykologi, 7,5 hp
 • Praktisk professionell träning, 7,5 hp
 • Biomedicinska mätmetoder, 7,5 hp *
 • Fördjupad tränings- och näringsfysiologi, 7,5 hp *
 • Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp *
 • En valfri kurs inom biomedicin, hälsa, träning, 7,5 hp
 • Examensarbete inom träningens biomedicin, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i träningens biomedicin.

Möjlighet till vidare studier

När du har avslutat utbildningen kan du gå en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker och få legitimation för att jobba på sjukhus.

Arbetsliv

Efter Biomedicin med inriktning träningsfysiologi kan du jobba i biomedicinska laboratorier och testlaboratorier, eller med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla hälsoproblem. Några möjliga yrkesroller är hälsovägledare, fystränare, testledare för idrottare, friskvårdsinstruktör eller produktspecialist inom medicinska eller träningsrelaterade branscher.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 967

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2 eller Kemi 1.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 eller Kemi 1 (områdesbehörighet A10). Eller: Matematik C, Naturkunskap B eller Kemi A. (områdesbehörighet 10).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela