Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. Här hittar du information om RUC:s kurser och uppdragsutbildningar, öppna föreläsningar, nätverk och om samarbets­organet Samrådet.

Öppna föreläsningar inom RUC

Du som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samarbetsavtal med RUC är välkommen till våra öppna föreläsningar, liksom Högskolans personal och studenter. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Mer om öppna föreläsningar

Nyhet! En del av de öppna föreläsningarna erbjuds just nu som förinspelade, digitala föreläsningar. När situationen i samhället förbättrats ser vi fram emot att välkomna er till Högskolans campus igen.

Kvinna i röd t-shirt föreläser vid vit bakgrund, många åskådares huvuden syns bakifrån. Foto.

Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra myndigheter.

Mer om kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

Nätverk inom RUC

Inom RUC finns nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverk ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

Mer om nätverk inom RUC

Samrådet

I Samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som har avtal med RUC vid Högskolan i Halmstad. Samrådet utgör en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning.

Mer om Samrådet

Om RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling för dig som är anställd inom skolväsendet. För att delta i RUC:s verksamhet ingår kommuner och fristående skolverksamheter avtal med Högskolan i Halmstad.

Huvudmålet med RUC är att öka kvaliteten på lärarutbildningens forskning och utbildning. Det sker genom att skapa en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället.

Ett mål är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor, lärare, skolpersonal och skolledare. RUC bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder fortbildning och kompetensutvecklande insatser utifrån de behov som finns i verksamheten vid skolor.

Nyhetsbrev – prenumerera på nyheter gällande RUC

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt