Pedagogiska priset

Högskolan utlyser varje år ett pedagogiskt pris till den lärare som varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.

Både personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. Nomineringen ska innehålla vilken/vilka av de tre kriterierna nedanför formuläret, som ligger till grund för nomineringen samt motivering.

En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I arbetsgruppen ingår även en extern person, kunnig inom högskolepedagogik. Det är prorektor som utser vinnare av pedagogiskt pris efter arbetsgruppens beredning.

Nominera din kandidat till pedagogiska priset
Nominate your Candidate for the Teaching and Learning Prize

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 november klockan 23.59.

Kriterier för det pedagogiska priset

Genom det pedagogiska priset vill Högskolan:

 • lyfta fram god högskolepedagogik och högskoledidaktik,
 • hylla en kollega som med kunnande och entusiasm haft en avgörande effekt på studenters lärande och
 • bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Nedanstående kriterier har valts för att karaktärisera en framgångsrik lärare.

Förmåga att stödja och uppmuntra studentens lärande exempelvis genom att:

 • väcka, stimulera och inspirera till nyfikenhet för ämnet och högre studier
 • väcka, stimulera och inspirera till kreativitet, reflektion och kritiskt tänkande
 • involvera studenter i utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande
 • utforma undervisningen på ett sådant sätt att studenters olika behov i lärprocessen tillgodoses
 • genom autentiska exempel och egna erfarenheter integrera för studenterna relevant forskning i utbildningen

Förmåga att stödja och uppmuntra kollegors utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • engagera sig i såväl ämnesutveckling som ämnesdidaktisk utveckling
 • aktivt bidra till akademins/enhetens högskolepedagogiska utvecklingsarbete

Förmåga till egen utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • medvetet och systematiskt sträva efter att utveckla sin pedagogiska och didaktiska kompetens.

Tillkännagivande av vinnare sker vid lämpligt tillfälle. Vinnaren uppmärksammas även i samband med akademisk högtid.

Priset består av deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

För att sprida erfarenheter och idéer kring högskolepedagogik kommer pristagaren också att ombedjas att hålla en föreläsning under Högskolans högskole­pedagogiska konferens.

Man iklädd kostym håller blombukett, diplom och ett äpple i glas, tittar in i kameran och ler. Foto.

Mattias Rundberg tilldelades pedagogiska priset 2019.

Tidigare vinnare av det pedagogiska priset

2019: Mattias Rundberg, universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik

2018: Åsa Krusebrant, universitetsadjunkt i omvårdnad

2017: Eva Strandell, universitetslektor i humanbiologi

2016 Walid Taha, professor i datalogi

2015 Veronica Brock, universitetsadjunkt i

2014 Sara Högdin, universitetslektor i socialt arbeteengelska

2013 Ove Svensson, universitetslektor i sociologi

2012 Gunnar Weber, universitetslektor i maskinteknik

2011 Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap

2009 Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi

2007 Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik

uppdaterad

2020-10-12

Kontakt

Dela

Kontakt