Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Vid akademin bedrivs även forskning och samverkan.

Om LHS

Akademin för lärande, humaniora och samhälle består av två avdelningar och har omkring 90 medarbetare.

Ledning, administration samt lärare och forskare har kontor i Q-huset. Det mesta av undervisningen bedrivs också i Q-huset, men det förekommer även att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet och undervisning sker också i form av nätbaserad distansundervisning.

Akademichef är Måns Svensson.

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för lärande, kultur och samhälle, CLKS, en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Samverkan och innovativa miljöer

Akademin arbetar för att utveckla regional, nationell och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhälle.

Samverkan inom förskola, skola och utbildning organiseras i stor utsträckning av Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Ytterligare en viktig kontaktyta för samverkan är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som äger rum inom lärarutbildningen, samt verksamhetsförlagda praktikkurser inom övriga utbildningsprogram.

Till akademin hör Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur, kommunikation och kreativitet.

Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Digitalt laborativt centrum, DLC

För internationella utbyten har Akademin för lärande, humaniora och samhälle avtal med över 70 partnerlärosäten över stora delar av världen. Studenter kan även ha tillgång till partnerlärosäten vid övriga akademier.

Rutigt golv, människor som går och möter varandra. Helikopterperspektiv. Foto.

Organisation

Ledning och administration

Programansvariga

  • Förskollärarutbildningen: Liselott Fritzdorf, Karin Davidsson (bitr.)
  • Grundlärarutbildningen: Åsa Bengtsson, Mattias Rundberg (bitr.)
  • Ämneslärarutbildningen: Rickard Melkersson, Monica Eklund (bitr.)
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU): Mikael Thelin, Monica Eklund (bitr.)
  • Kultur och samhällsutveckling: Cecilia Björkén-Nyberg
  • Språk, textbearbetning och digital kommunikation: Emilia Aldrin
  • Språkvetarprogrammet: Emilia Aldrin
  • Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation: Jette Trolle-Schultz Jensen

Avdelningen för humaniora och samhälle

Avdelningen för humaniora och samhälle ger grundutbildningarna inom svenska språket, engelska, statsvetenskap och kulturstudier.

Avdelningen för lärande

Avdelningen för lärande ger lärarutbildningar för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt kompletterande pedagogisk utbildning.

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt