Sök

Den amerikanska (mar)drömmen

Projektet, som ska generera en bokutgivning, tar sin utgångspunkt i det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan i augusti 2021 och i det som beskrivs som en generell försvagning av USA:s ställning i världen.

Boken ska bidra med förklaringar till vad det är som gjort att världens militära supermakt nu försvagas såväl inhemskt som internationellt. I fokus står hur amerikansk militarism/imperialism med militär närvaro runt om i hela världen hänger samman med det faktum att man sedan en tid tillbaka rör sig i anti-demokratisk (auktoritär) riktning med svårbemästrade inhemska konflikter.

Syftet och sammanfattning

Boken är en fortsättning på avhandlingsarbetet (2011) som analyserade vilka drivkrafter som gjort att USA på mindre än 200 år kunde röra sig från 13 små kolonier på den amerikanska östkusten till världshistoriens starkaste supermakt. De förklaringsmekanismer som hittades genom det arbetet hjälper till att förstå utvecklingen efter terrorattackerna 2001 och det krig mot terrorism som följde på denna händelse och som vittnar om bristande strategier och övermod. Med hjälp av intervjuer och dokumentstudier i Washington DC ska boken bidra med en bild av de problem som USA hamnat i som en konsekvens av sina egna inre drivkrafter att dominera världen.

Syftet är att problematisera krigets möjligheter att skapa demokrati i främmande länder och hur imperialistiska ambitioner (oavsett dess mål) riskerar ske på bekostnad av det egna samhällets ekonomiska, sociala och politiska stabilitet. Den är ett bidrag till den pågående diskussionen om orsaker till demokratins försvagning.

Projektperiod

Mars 2022–november 2022

Anslagsgivare

Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Partner

Ordfront Förlag

Projektdeltagare

Trita Parsi, PhD John Hopkins University, USA. Executive Vice President, Quincy Institute, Washington DC

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt