Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarutbildning i hälsa och livsstil

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning på forskarnivå inom området Hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi.

Forskarutbildningen i hälsa och livsstil finns vid Akademin för hälsa och välfärd. Utbildningen vill bidra till ökade kunskaper kring de stora utmaningar som finns idag inom hälsa, livsstils och välfärdsområdet.

Utbildningen leder fram till en licentiatexamen (motsvarande tvår års heltidsstudier) eller till doktorsexamen (motsvarande fyra års heltidsstudier) i forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil med inriktning mot omvårdnad, handikappvetenskap eller idrottspsykologi.

En licentiat examen omfattar 120 högskolepoäng och en doktorsexamen 240 högskolepoäng varav vissa delar utgörs av kurspoäng och resterande del avser avhandlingsarbete. Området för ett avhandlingsprojekt är vanligen initierat utifrån de forskningsprojekt som bedrivs inom akademin för hälsa och välfärd men kan vissa fall även vara initierat av olika samverkanspartners.

Doktorandstudierna bedrivs ofta på heltid men kan även bedrivas på deltid, dock minst 50 % av heltid. Under utbildningen genomförs ofta också institutionstjänstgöring vilket betyder att en forskarutbildning som bedrivs på heltid och som syftar till en doktorsexamen i praktiken tar ungefär fem år att slutföra. Finansiering måste vara säkerställd för hela den period som doktorandstudierna ska bedrivas.

Exempel på avhandlingsprojekt inom forskarutbildningen

Några exempel på pågående avhandlingsprojekt är olika former av interventioner för att främja barns och vuxnas psykiska hälsa, delaktighetsfrågor i barns kontakt med hälso- och sjukvård, övervikt och fetma tidigt i livet, fysisk funktion, smärta och livskvalitet bland idrottande ungdomar, Språkstörning och användning av modern kommunikationsteknik, att leva med kronisk nedsatt funktionsförmåga, måltidens sociala betydelse vid ätsvårigheter hos barn, arbetsliv och sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning samt karriärmodeller och stödtjänster för idrottare.

Klicka i vänsterspalten för att läsa mer om våra doktorander och deras intressanta forskningsprojekt.

Lediga doktorandtjänster annonseras på Högskolans webbplats

Forskarutbildningen innebär många intressanta vetenskapliga diskussioner och möten.

Sidan uppdaterad 2018-05-09