Förskollärarutbildning

210 hp

Som förskollärare har du ett omväxlande och kreativt yrke. Du möter nyfikna och påhittiga barn som utvecklas dag för dag. Barnen prövar, utmanar och ställer kluriga frågor – de vill förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar, stödja och inspirera barnens möjligheter till lek och lärande.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du kommer att studera i varierade miljöer, både ute i naturen med utomhuspedagogik och inomhus i Högskolans egna innovativa utbildningsmiljöer.

Du har exempelvis tillgång till vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. DLC erbjuder den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design samt ett framtidslabb för att utveckla förskolans och skolans lärmiljöer.

Kurser och kompetenser i fokus

Förskollärarutbildningen som har en estetisk profil ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera barnen fram till skolstarten. I den utbildningsvetenskapliga kärnan handlar flera kurser om förskolans plats i samhället, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utvecklingsarbete.

I de förskolepedagogiska ämnena läser du om barns utveckling och lärande. Det kan till exempel röra sig om barndomens villkor, lek och lärande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och sociala relationer. Du väljer också en valfri fördjupning och skriver ett examensarbete. Hela utbildningen genomsyras av vår estetiska profil som ger dig särskild spetskompetens.

Förskolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör praktik på en förskola, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som förskollärarstudent på Högskolan i Halmstad kopplas du till en övningsförskola där du gör både VFU och VI-dagar.

VFU är en viktig del av förskollärarutbildningen, som ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på förskolor och praktisera förskollärarens olika arbetsuppgifter. Utöver VFU deltar du regelbundet i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på förskolor. Eftersom du återvänder till samma förskola flera gånger skapar du långvariga relationer till både barnen och arbetslaget.

VFU och VI-dagarna genomför du på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

År 1

 • Barndomens villkor och estetiska uttryck, 10 hp (FPO, inklusive 3 hp VFU 1)
 • Förskolan och samhällsuppdraget, 10 hp (UVK)
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 10 hp (UVK)
 • Perspektiv på lärande och estetiska läroprocesser, 15 hp (UVK)
 • Omsorg, lärande och utveckling, 15 hp (FPO, inklusive 7,5 hp VFU 2)

År 2

 • Lek, estetik, kreativitet och rörelse, 15 hp (FPO)
 • Estetik i barns kultur och barnkultur, 15 hp (FPO)
 • Barns språk och kommunikation, 15 hp, (FPO, inklusive 6 hp VFU 3)
 • Naturvetenskap och teknik i förskola, 15 hp (FPO)

År 3

 • Matematik i förskola, 15 hp (FPO, inklusive 6 hp VFU 4)
 • Förskolepedagogiskt estetiskt projekt, 15 hp (FPO)
 • Vetenskapsteori, metod och förskolepedagogisk fördjupning, 15 hp (UVK och FPO)
 • Examensarbete, 15 hp (FPO)

År 4

 • Verksamhetsutveckling, 7,5 hp (UVK)
 • Interkulturalitet, omsorg och delaktighet, 22,5 hp (UVK, inklusive 7,5 hp VFU 5)

UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

FPO = Förskolepedagogiskt område

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Programmet förskollärarutbildningen leder fram till en förskollärarexamen. Du får också behörighet att undervisa i förskoleklass.

Arbetsliv

Förskollärarutbildningen förbereder dig för att arbeta med barn i åldrarna 1–6 år. Förskolläraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som förskollärare spelar du en central roll under barnens tidiga år.

Förskolechefer har vanligen en bakgrund som lärare. Som förskollärare kan du dessutom arbeta som utvecklingsledare, utvecklingschef och förstelärare. Dessutom ger en lärarutbildning ledarkompetens som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Förskollärarutbildningen lägger stor vikt vid det internationella perspektivet, och Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng våren 2021

BI: 11,85

BII: 14,87

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a). Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a). Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela