Civilekonomprogrammet

240 hp

Som civilekonom arbetar du med att lösa komplexa ekonomiska uppgifter och fatta viktiga ekonomiska beslut både i näringslivet och inom offentlig sektor. Civilekonom­programmet leder fram till en bred yrkesexamen som ger dig en bra start på yrkeslivet. Du väljer inom vilket av tre områden som du vill fördjupa dig: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Det pågår hela tiden förändringar runtom i världen. Civilekonomprogrammet övar upp din förmåga att tänka i nya banor och ger dig goda möjligheter att möta framtidens arbetsmarknad. Du får också redskap för att kunna fortsätta att utveckla din kompetens under din karriär.

I Civilekonomprogrammet ingår både företagsekonomi och nationalekonomi. De två ämnena kompletterar och stärker varandra. Många kurser kombinerar teori med praktiska övningar. Du tar del av aktuell forskning och lär dig hur du ska använda den i ditt arbete.

Specialisera dig med valbara inriktningar

De två sista åren fokuserar du på det ämnesområde som du helst vill arbeta inom. Du väljer mellan tre inriktningar: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

Samverkan med arbetslivet

Du har möjlighet att samarbeta med parter från näringslivet under utbildningen. Tack vare det börjar du tidigt bygga upp ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för både arbetsgivare och uppdragsgivare efter din examen. Under den sjätte terminen kan du göra företagsekonomisk praktik som ger dig en extra bra start i yrkeslivet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Höst:

Ekonomistyrning 7,5 hp

Mikroekonomisk teori med tillämpningar 7,5 hplänk till annan webbplats

Affärsredovisning 7,5 hp

Makroekonomisk teori med tillämpningar 7,5 hp

Vår:

Organisation och ledarskap 7,5 hp

Internationell ekonomi; Handelsteori och politik 7,5 hp

Marknadsföring 7,5 hp

Finansiell ekonomi 7,5 hp

År 2

Höst:

Ekonomisk statistik 15 hp

Juridisk översiktskurs 15 hp

Vår:

Redovisning och finansiell planering 7,5 hp

Omvärldsanalys 7,5 hp

Entreprenörskap 7,5 hp

Ledning av människor 7,5 hp

År 3

Höst:

Obligatoriska kurser för samtliga inriktningar:

Etik 7,5 hp

Vetenskaplig metod 7,5 hp

Inriktning strategisk ledning:

Höst:

Företagsekonomi inriktning ledarskap 15 hp

Vår:

Valfria kurser omfattande 30 hp alternativt utlandsstudi­er vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

Inriktning internationell marknadsföring:

Höst:

Företagsekonomi inriktning marknadsföring 15 hp

Vår:

Valfria kurser omfattande 30 hp alternativt utlandsstudi­er vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

Inriktning revisor och bank:

Höst:

Studenten väljer någon av följande inriktningar:

Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning 15 hp

Företagsekonomi inriktning externredovisning 15 hp

Företagsekonomi Inriktning redovisning/finansiell styrning 15 hp

Valfri kurs 15 hp

Vår:

Beskattningsrätt I 15 hp

År 4

Inriktning strategisk ledning

Höst:

Strategisk ledning 7,5 hp

Ledarskapsutveckling 7,5 hp

Strategisk entreprenörskap 7,5 hp

Internationell tillväxt och affärsutveckling 7,5 hp

Vår:

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi A 30 hp

Inriktning internationell marknadsföring

Höst:

Strategisk entreprenörskap 7,5 hp

Internationell tillväxt och affärsutveckling 7,5 hp

Internationella marknadsföringsstrategier 7,5 hp

Forskningens frontlinjer i internationell marknadsföring 7,5 hp

Vår:

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 30 hp

Inriktning revisor och bank

Höst:

Redovisning, revision och finansiering 7,5 hp

Företagsanalys och kreditbedömning 7,5 hp A

Revisorsjuridik 15 hp A

Vår:

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 30 hp A

Under termin 6 finns möjlighet att välja kursen Företagsekonomisk praktik 7,5 hp eller 15 hp. Detta sker i samråd med studierektor.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilekonomexamen.

Arbetsliv

Civilekonomer har många möjligheter på en bred arbetsmarknad. Din framtida yrkesroll beror till stor del på vilken inriktning du väljer:

  • Revisor och bank öppnar vägen för dig som vill arbeta som revisor, redovisningskonsult, kredithandläggare inom banksektorn. Du kan också arbeta på ett riskkapitalbolag.
  • Internationell marknadsföring är en bra grund för dig som vill arbeta i näringslivet, till exempel som marknadsansvarig eller säljare på ett företag på en global marknad.
  • Strategisk ledning förbereder dig för ledande befattningar inom både privat och offentlig verksamhet. Den här inriktningen är också en bra grund för analytiska arbetsuppgifter.

Studera utomlands

Högskolan har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: 17,70

BII: 17,50

HP: 1,0

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10002

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela