Biogas

7,5 hp

På den här kursen lär du dig grunderna inom produktion av biogas. Du får kunskap om stegen i rötningsprocessen, om olika typer av syrefria rötningssystem och vilka parametrar som är viktigast för optimal biogasproduktion.

Du analyserar miljömässiga och ekonomiska för- och nackdelar med användning av biogas och får en överblick över lagstiftningen på området.

Du använder dina kunskaper för att på kursen göra en grov dimensionering av en enkel biogasanläggning där du motiverar ditt val av rötningsteknik. Ytterligare ett praktiskt moment som kan ingå är en exkursion till en eller flera biogasanläggningar i närheten av Halmstad, där vi också tar upp frågan kring vilka användningsområden det finns för rötrester.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans via en digital lärplattform.

VT 2020 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela