Praktikexpo

Praktikexpo är en mässa som visar vad sistaårsstudenterna på programmet Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning (programmet heter numera Språk, textbearbetning och digital kommunikation) har gjort och lärt sig under sin praktik. Studenterna visar sina praktikprojekt med hjälp av digitala postrar för lärare, studenter, arbetslivet och andra intresserade. I år genomförs Praktikexpo digitalt.

Under det sista året på programmet, den femte terminen, gör studenterna fem veckors praktik på olika arbetsplatser. För att examineras på praktikkursen presenterar studenterna bland annat varsin digital poster.

Blå bild, en penna i vänstra nedre hörnet. Text, Exempel på texter jag skrivit - och även en inklippta faktaruta om covid19.

Ett exempel på en bild ur en av de digitala postrarna.

Praktikprojekt 2020

Här hittar du några av studenternas presentationer och länkar till deras digitala postrar. Om du vill komma i kontakt med studenterna kan du skicka e-post till Emilia Aldrin, programansvarig för Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning (numera heter programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation 180 hp).

Matilda Gustavsson: Chemical Documentation cDoc AB – textgranskning

Mitt praktikprojekt har till största del inneburit granskning av befintliga texter åt företaget cDoc. cDoc är ett företag som tillhandahåller lösningar för kemikaliehantering.

Utöver textgranskning har jag även producerat kortare informationstexter för webben.

Digital poster: Chemical Documentation cDoc AB - textgranskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

David Sveder: Kommunikationsavdelningen, Högskolan i Halmstad – textproduktion, textgranskning och översättning

Jag har genomfört min praktik på Högskolan i Halmstads kommunikationsavdelning. Arbetet har främst handlat om textproduktion, textbearbetning, översättning och sammanställning av andras textmaterial.

Under de fem veckor som jag var på kommunikationsavdelningen har jag genomfört tio olika projekt. Ett av projekten löpte över alla fem veckor, och övriga nio var kortare projekt som tilldelades mig allteftersom.

Det mest omfattande projektet handlade om att sammanställa en handbok för högskolans studentambassadörer. Dels bearbetade jag redan framställd text, dels producerade jag egen text som fogades samman med den övriga. I projektet var det en stor fördel att jag själv har arbetat som studentambassadör

Det var en stor variation på de övriga projekten. Det handlade om att göra intervjuer, skriva nyhetstexter, översätta dessa nyheter till engelska och korrekturläsa studenttexter inför Utexpo. Det mest avvikande uppdraget var att vara speakerröst till en presentationsfilm.

Många digitala möten gav mig också en god inblick i arbetet på en kommunikationsavdelning.

Digital poster: Kommunikationsavdelningen, Högskolan i Halmstad – textproduktion, textgranskning och översättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gustav Enstedt: Institutet för språk och folkminnen, avdelningen Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg – textproduktion

I rörelse – En kunskapsbank om migrationer. Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Krig, kärlek, tvång, arbete, äventyrslust och slump har flyttat människor till, från och inom Sverige. I flytten tar människor med sig minnen, erfarenheter, språk och traditioner som förändras och utvecklas i mötet med nya platser och människor.

I samlingarna på Isof, Institutet för språk och folkminnen, finns tusentals berättelser från människor som delar med sig av erfarenheter, berättelser, tankar och traditioner. Många av dem handlar på olika sätt om flyttar och rörelse mellan olika platser. Utifrån dem kan man se likheter – och skillnader – mellan migrationer och migranter i olika tider.

Syftet med projektet I rörelse är att sprida information om migranter och migrationer till, från och inom Sverige genom tiderna. Målet är att ta fram en digital kunskapsbank på temat där den enskilda människans berättelse står i centrum och illustrerar och förmedlar olika aspekter runt migration.

Digital poster: Institutet för språk och folkminnen, avdelningen Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg – textproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matilda Mared: Länsstyrelsen i Halland – broschyr om ANDT

Jag har arbetat med några olika uppgifter under min praktik men mitt huvudsakliga projekt har varit att utarbeta en broschyr om alkohol, narkotika, dopning och tobak som ska ges till nyanlända på asylboendet Spenshult. I broschyren informeras bland annat om vilka lagar och regler som gäller i Sverige, hur alkohol, narkotika, dopning och tobak påverkar hälsan samt var man kan vända sig om man har problem eller är orolig för en närstående. I arbetet med broschyren har jag ansvarat för både text, layout och val av bilder. Broschyren utformades som en del i projektet 100 dagar som syftar till att öka tryggheten på Spenshult.

Målet med projektet 100 dagar är att Spenshult ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk.

Digital poster: Länsstyrelsen i Halland – broschyr om ANDTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marielle Bock: Oh My – varierande projekt

Från början var det tänkt att jag skulle ha ett långtgående projekt med en tidningsbilaga, men eftersom situationen förändrades på grund av pandemin fick vi anpassa mitt projekt - som istället blev flera små, så som det dagliga arbetet kan se ut i den branschen.

Jag har under min praktik arbetat med olika sorters texter, på olika vis. Det har inneburit allt från korrekturläsning och översättning till att skriva egna texter för kund.

Digital poster: Oh My - varierande projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt