DDI designstudior

Digital design och innovation är ett kandidatprogram inom informatik som lär framtidens designer att förstå människan och ­hennes ­relation till teknologi. Under utbildningen lär sig studenterna att designa innovativa digitala tjänster och produkter. En viktig del i utbildningen är det praktiska designarbetet i designstudiokurser.

Totalt fyra designstudiokurser ingår i utbildningen – alla med skarpa uppdrag mot externa beställare på teman som webb, mobil, hälsoinnovation och hållbarhet. Under de tre första kurserna arbetar studenterna på heltid i mindre projektgrupper med användarstudier, skisser, iterativ utvärdering samt prototypande. För den fjärde kursen definierar studenterna själva intresseområden utifrån ett kunskapsperspektiv, och kombinerar detta med behov från en extern beställare. Den kursen genomförs på kvartsfart under en hel termin.

Varje år genomförs drygt 40 unika projekt för externa beställare från näringsliv, offentlig sektor, och forskning. Här presenteras en summering av några av de projekt som skapats av studenterna på Digital design och innovation.

Designstudio mobil, hösten 2018

WiTEC Mentor

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto.

WorkFlow

Fem unga män står bredvid varandra och tittar in i kameran. Foto.

Syftet med WorkFlow – Indoor positioning är att effektivisera och förenkla kontorsarbete. Med hjälp av positioneringssystem vill vi bespara medarbetarna från jobbet att behöva leta rätt på varandra och boka rum. Vi skapade denna prototyp i samarbete med ForeFront Consulting Group.

Projektdeltagare: Ella Arenlind, Marcus Blomqvist, Oscar Dodic, Josef Marklund, Linus Reimertz och Erik Segerström.

Vectorize Move

Mörkgrå färgplatta med texten Vectorize Move. Illustration.

WisdomDialogue

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto.

Målet är att digitalisera en självhjälps­process som beställaren har utformat. Syftet är att processen ska nå ut till fler, i nuläget gör beställaren processen personligen med kunden vilket tar tre–fyra timmar. Tanken är att gruppen ska korta ner processen till cirka en kvart. Vår målgrupp kan vara vem som helst, men den optimala användaren har livserfarenhet och en vilja att förbättras som person.

Projektdeltagare: Hannes Premmert, Rebecca Sälg, Christoffer Höber, Rasmus Bjering och Simon Gunnarsson.

Memas Memory

Vit färgplatta med texten MyLife products AS Memas Your memory assistant. Illustration.

Puzzle game

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto.

Visitvarberg

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto.

YouGo HealthPlan

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto.

Av You Go HealthPlan fick vi i uppgift att skapa en mobilapplikation. Applikationen skulle samla in användarnas data om hälsa, samt agera som en inspiration för användarna att hålla en hållbar, hälsosam livsstil. Eftersom You Go HealthPlan är ett konsultföretag blev vår målgrupp alla som är yrkesverksamma. Vi valde också att fokusera på dem som håller i gång, men vill få struktur eller öka träningen.

Projektdeltagare: Pontus Rolling, Klara Gustafsson, Malin Nilsson, Philip Bendiksen och Felix Johansson.

Designstudio webb, våren 2018

YouGo HealthPlan

Skärmdump från webbsida med cirkeldiagram i olika färger.

COAST

Kollage med skärmdump på webbsida med inläggsflöde, pilar som pekar på två mindre skärmdumpar med liknande flöden. Illustration.

Företaget COAST hade skapat en e-kurs om företagshälsa som riktade sig till chefer och HR-ansvariga. De var i behov av en webbplats som skulle kunna både marknadsföra kursen och hysa den. Vårt uppdrag blev att bygga denna webbplats.

Projektdeltagare: Erika Rönnbäck, Josef Marklund, Kajsa Haugen, Joel Holtzberg och Linus Reimertz.

Sales Network

Skärmdump från webbsida med texten Sales Network Det självklara säljbolaget.

High Five Student

Skärmdump från webbsida med texten H5 Student.

Verksamheten High Five Student gav oss i uppdrag att ta fram förslag på hur H5 Students hemsida kan förändras för att förmedla H5 Students erbjudanden och få studenterna på Högskolan att våga ta kontakt med dem. Lösningen blev en informativ hemsida som är tänkt att förenkla kommunikationen mellan inkubatorn och studenterna genom att förmedla deras erbjudanden och avvärja de rädslor som vi hittade hos studenterna på ett lekfullt men samtidigt seriöst och innovativt sätt.

Projektdeltagare: Alexander Perälä, Emil Johansson, Jesper Hansen och Jonatan Nyberg.

NiW Esportsakademi

Texten NIW Esportsakademin ovanför en skärmdump av ett digitalt läroverktyg. Illustration

Designing UX for 'Ed

Vit färgplatta med blå block och texten Connected, Networked, Experienced. Illustration.

Ung i Halmstad

Skärmdump från webbsida med stor bild på tre personer på en brygga, blått glittrande hav i bakgrunden.

Lagaleden

Skärmdump från webbsida med bild på sjö i bakgrunden, texten Välkommen till Lagaleden på bilden.

Markaryds kommun kom till Högskolan i Halmstad i hopp om att digitalisera sin karta över Lagaleden och uppdatera sin betalningslösning som före projektet var checkar som man lämnade in på plats.

Projektdeltagare: Marcus Coleman, Jonathan Friberg, Philip Bendiksen, William Wolff och Jesper Olausson.

Digitala uppgiftsformat

Skärmdump på enkätfråga, en tecknad läkare visas bredvid frågan.

Vi fick i uppdrag av två provutvecklare från Umeå Universitet att ta fram ett interaktivt digitalt uppgiftsformat för att visa på hur en digitalisering av de nationella proven i NO-ämnena kan se ut. I vår brief beskrevs ett av problemen med dagens analoga prov att uppgifter där eleven uppmanas till ett ställningstagande och argumentera för det ger platta svar. Ett tanke de hade var att använda sig av en avatar som bemöter elevens svar för att bidra till en tvåvägskommunikation.

Projektdeltagare: Angelica Do, Ella Arenlind, Erik Segerström, Fredrik Sjunnesson och Johan Andersson.

Coompanion Sverige

Bärbar dator står på ett bord, programmeringskod på skärmen, ett anteckningsblock ligger bredvid. Foto.

Vi kunde identifiera att användarna upplever att det finns mycket text och information angående Coompanions tjänster och erbjudanden. Vi tog del av vad användarna tycker generellt om hemsidan och det visade sig att hemsidan upplevs som gammalmodig, svårnavigerad och förmedlar onödigt mycket text och information. Målgrupp 25–45 år.

Projektdeltagare: Felix Johansson, Malin Nilsson, Lisa Kristianssen, Simon Gunnarsson och Rasmus Bjering.

Designstudio hållbarhet, våren 2018

Car Share

Whiteboardtavla med text. Foto.

Motion för fysisk aktivitet

Whiteboardtavla med text. Foto.

Vi fick i uppdrag av forskningsgruppen GoDIS att skapa en digital tjänst för fysisk aktivitet som fokuserar på inre motivation. Resultatet blev en mobil hälsoapplikation som med hjälp av spelifiering kan motivera användare till en mer hälsosam vardag.

Projektdeltagare: Anna Rosén, Anna Sonesson och Johanna Levall.

mih.nu

Whiteboardtavla med text. Foto.

Marknadsföreningen i Halland (MiH) efterfrågar en designlösning för att facilitera evenemangs­deltagarnas process att hitta lämpliga personer för att bygga meningsfulla relationer. Detta kan i sin tur bidra till att besökarna utvecklar en känsla av gemenskap och delaktighet vilket är en central del för en god social hållbarhet. Den designbrief som MiH har utvecklat kretsar därmed kring att hantera de sociala hållbarhetsproblem som har visat sig uppstå under deras evenemang.

Projektdeltagare: Tim Gabrielsson och Petter Jakobsson

Designstudio hälsa, våren 2018

Min mentor

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Connected Homecare

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Färdtjänst är i dag en stor del av brukares vardag, men problem uppstår när transparensen i tjänsten sviktar, vilket leder till att resenärer blir tvingade att vänta i ovisshet på färdtjänstbilen. Med en digital bokningsfunktion där färdtjänst­bilar går att följa kan resenärer och dess anhöriga känna sig trygga i bilens ankomsttider. Projektet utfördes på uppdrag av Inclose Solutions AB.

Projektdeltagare: André Carlsson, Frida Larsson, Abdullah Salman, Felicia Stocklassa och Oliver Weberg.

Från vaggan till graven

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Digitalt demensstöd

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Vi fick i uppdrag av Geras Solutions att utvärdera och undersöka de befintliga funktionerna i en applikation som de håller på att utveckla. Applikationen innehåller ett digitalt bedömnings­test för att se om du visar symptom för demens. Efter undersökning och utforskningfasen insåg vi att de anhöriga bör och vill vara involverade under användarprocessen vilket vi försökte att lösa med olika designlösningar.

Projektdeltagare: Emil Bergström, Fanny Stray, Malin Jademyr och Erik Nguyen.

Trixxa

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Spelidé

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Problemet i vårt uppdrag är att det finns få tjänster som är till för att träna på kommunikation och oskrivna regler i sociala sammanhang för vuxna människor med autismspektrumtillstånd. Vi utvecklade ett koncept där man har en karaktär som går runt i en värld. I världen kan man chatta med andra spelare men även utföra olika uppgifter som handlar om sociala sammanhang.

Projektdeltagare: Petra Ahlqvist Nilsson, Tove Ahlström, Minna Danielson, David Eriksson och Hanna Kron.

Saluta

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

uppdaterad

2019-07-18

Kontakt

Dela