DDI designstudior

Digital design och innovation är ett kandidatprogram inom informatik som lär framtidens designer att förstå människan och ­hennes ­relation till teknologi. Under utbildningen lär sig studenterna att designa innovativa digitala tjänster och produkter. En viktig del i utbildningen är det praktiska designarbetet i designstudiokurser.

Totalt fyra designstudiokurser ingår i utbildningen – alla med skarpa uppdrag mot externa beställare på teman som webb, mobil, hälsa/smarta samhällen och hållbarhet. Under de tre första kurserna arbetar studenterna på heltid i mindre projektgrupper med användarstudier, skisser, iterativ utvärdering samt prototypande. För den fjärde kursen definierar studenterna själva intresseområden utifrån ett kunskapsperspektiv, och kombinerar detta med behov från en extern beställare. Den kursen genomförs på kvartsfart under en hel termin.

Varje år genomförs drygt 40 unika projekt för externa beställare från näringsliv, offentlig sektor, och forskning. Här presenteras en summering av några av de projekt som har skapats av studenterna på Digital design och innovation.

Designstudio hälsa/smarta samhällen, våren 2020

Voysify

Skärmbild över världskarta med vissa länder utmarkerade med sina flaggor.

Varberg Energi

Smart mobiltelefon mot en svart bakgrund, på skärmen visas en app för Varbergs kallbadhus.

Chattbot för studentsupport

Illustration av robot och en pratbubbla mot blå bakgrund.

Verksamhetsstödet på Högskolan i Halmstad erbjuder i dag stöd till studenter via flera supportavdelningar, men studenterna har svårt att förstå vilken avdelning de ska vända sig till med vilka frågor. För att lösa problemet har vi tagit fram en AI-baserad chattbot som kan svara på studenters frågor, förstå deras problem och guida dem till rätt supportavdelning.

Projektdeltagare: Erika Börjesson, Fredrik Trulsson, Jenny Eliasson, Tewolde Melles och Zephyr Crabtree.

4 Healthy Growth

Logotyp för 4 Healthy Growth mot en grön bakgrund.

Projektet grundar sig i identifieringen och förebyggandet av barnfetma genom mätverktyget 4 Healthy Growth som möjliggör vägning och mätning i hemmet. Design­gruppens uppgift har varit att designa en applikation som på ett etiskt och pedagogiskt vis förmedlar information och åtgärder gällande barns tillväxtkurva till appens brukare.

Projektdeltagare: Erik Johansson, Oliver Rosberg, Ludvig Ståhl, Alex Johnsson, Catrin Mattson och Ronny Sabo.

Medborgardialog

Halmstads kommuns stadsvapen mot mörkblå bakgrund.

I detta projekt arbetade vi för Halmstads kommun för att utöka invånardialogen inom kommunen. Vårt uppdrag var att ge förslag på eller utveckla en metod/ett verktyg för att på ett enkelt sätt få veta vad invånarna tycker i en specifik fråga. Eftersom detta är ett brett samhällsproblem valde vi att designa en mobiltjänst för målgruppen unga vuxna där de enkelt kan följa och tycka till om projekt.

Projektdeltagare: Emilia Björk Roth, Emanuel Dahlgren, Amela Mujasevic, Frida Palmqvist och Erik Bach Rishede.

Lifesify

En person i läkarkläder håller upp stetoskop, virtuella hälsorelaterade symboler visas.

Uppgiften var att skapa en förbättrad version av företagets plattform som inbjuder till interaktivitet. Den ska också göra användar­resan enkel att förstå och tydliggöra fördelarna och vinsterna med motivational design och gamification som nyckeln till en djupare insikt om användarens diagnos och utmaning, samt skapa ett ökat välmående för användaren.

Projektdeltagare: Karl Larsson, Jesper Zander, Tim Börjesson, Nicholas Andersson, Kayleigh Bishop Källberg och Daniel Chamoun.

Patterns of daily occupations

Smart mobiltelefon mot svart bakgrund, på skärmen syns en app med olika symboler.

PDO är en applikation som möjliggör aktivitetsloggning i hälsofrämjande syfte. Genom automatisering och implementering av skräddarsydda funktioner samt en graf ger applikationen användaren möjlighet till rehabilitering genom reflektion över vardagsmönster.

Projektdeltagare: Emma Bengtsson, Jakob Wisborg, Jurgen Hasuka, Maria Sjöström och Natalie Janzen.

Gains N Greens

Logotyp för Gains & Greens.

Vi har skapat en tjänst för direkt handel av lokalodlade produkter mellan producenter och konsumenter utan mellanhänder. Tjänsten är avsedd att samla lokal­producerade produkter på en plats för att det ska bli lättare för konsumenter att välja lokalt odlade produkter när de ska handla.

Projektdeltagare: Andreas Dahlman, Hampus Fredriksson, Moa Gottschalk, Lisa Hedbys och Sofia Heikkilä Svensson.

Designstudio webb, våren 2019

Digital karta

Skärmbild över stadskarta med olika symboler utplacerade.

Hårakuten

Skärmbild från startsida på webbplats för Hårakuten.

Drivmedelsteknik

Skärmbild från inloggningssida för tjänst för dokumenthantering.

Vår grupp blev tilldelat företaget Drivmedelsteknik vilket är ett service- och entreprenadföretag som är verksamt inom drivmedelsbranschen. Företaget har problem med sin dokumenthantering och vår grupp skapade en prototyp som skulle förenkla detta.

Projektdeltagare: Sara Borgersen, Emma Bengtsson, Oliver Rosberg, Emanuel Dahlgren och Erik Johansson.

Strandberg & Strandberg

Logotyp för Strandberg & Strandberg.

Vi blev tilldelade ett uppdrag av Strandberg & Strandberg att skapa en digital plattform för deras tjänster som uppfyller de mål och behov som deras nystartade företag har. Det skulle även skapas en logotyp för detta företag.

Projektdeltagare: Andreas Dahlman, Ruben Norden, Daniel Chamoun och Sabina Björkli.

HEM Solkarta

Skärmbild över tjänst för att beräkna takyta för solceller.

Event Halland

Skärmbild från startsida på webbplatsen Eventhalland.

Vi tilldelades uppdraget att uppdatera en hemsida av företaget Luthinsevent. Luthinsevent hjälper företag och privatpersoner med olika event och aktiviteter. Hemsidan skulle vara sökoptimerad (SEO) för att nå högt i Googles söktjänst. Logotyp och domännamn skulle uppdateras för att upplevas mer relevant för de aktiviteter som företaget har att erbjuda.

Projektdeltagare: Jakob Wisborg, Moa Gottschalk, Erik Bach Rishede och Hampus Fredriksson.

P2P Charity (HelpNow)

Skärmbild över startsida för webbplatsen HelpNow.

Designstudio hållbarhet, våren 2019

Uplay

Inledningsbild från digital presentation om projektet Uplay. Foto.

En mer motiverande lärplattform

Skrivbord med datorskärm som visar designförslag för en social lärplattform. Foto.

Deltagarna har samarbetat med HPC. Under projektets gång designades en lösning för en lärplattform med målet att främja motivation och social interaktion hos studenter. Syftet var att ta fram en digital lärplattform som ska främja studenters motivation och samtidigt upprätthålla social hållbarhet genom att få alla som använder lärplattformen att känna sig inkluderade.

Projektdeltagare: Linnéa Johansson och Malin Jademyr.

Digital urinmätningslista

Bild på en smart mobiltelefon, appen Urinmätningslista visas på skärmen.

Hållbart evenemang

Symbol som visar en tvådimensionell jordglob med texten Hållbart evenemang runt omkring. Illustration.

Hållbart evenemang är ett nyutvecklat digitalt verktyg som ska förenkla hållbarhetsarbetet för möten och evenemangsarrangörer. Vi som designers har vidareutvecklat deras nuvarande digitala verktygs layout, flow och implementerat design som vi menar får användaren att reflektera över sitt svar.

Projektdeltagare: Emil Bergström och Markus Virtanen.

MyGarden

Symbol som visar en grön växt mot en svart cirkel, texten MyGarden står ovanför symbolen. Illustration.

Mazzo

Montage av bild på en kvinna som håller en blombukett i sina händer bredvid en datorskärm som visar tjänsten Mazzo.

Många florister tänker inte ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Tjänsten Mazzo uppmanar och inspirerar florister som är anslutna till förmedlingstjänsten att bli mer miljövänliga. Mazzo kommer att miljöcertifiera butiker som klarar miljökontrollen i form av ett frågeformulär som sedan kommer att visas på deras webbplats.

Projektdeltagare: Almedina Tokovic och Abdullah Salman.

Effektbrist

Skärmbild av webbsidan för den digitala tjänsten Effektbrist.

Distansinstitutet

Blå färgplatta ovanpå foto av disiga berg i solnedgång, texten _distansinstitutet på färgplattan.

Distansinstitutet är ett företag som erbjuder yrkesutbildningar på distans. Utbildningarna är skapade i samarbete med landets mest framstående ämnesexperter. Vi har fått i uppdrag att utvärdera Distansinstitutets plattform, för att erbjuda förslag på designändringar baserade på utvärderingen och utifrån designprinciper knutna till motivation.

Projektdeltagare: Povel Gulin och Erik Nguyen.

Språklådan

Närbild på händer som håller i en smart mobiltelefon, på skärmen visas appen Språklådan. Foto.

I projektet har vi jobbat med SFI, Svenska för invandrare. Målet har varit att ta fram något slags digitalt hjälpmedel. Förstudien visade att de som studerar på SFI har problem med sin studieteknik eftersom de sällan har tid att studera utanför skoltid. Uppdraget landade därför i en prototyp där tanken var en läxhjälp för dem som studerar på SFI.

Projektdeltagare: Magnus Eriksson och Özgur Özgurdamar.

Torpa Hunddagis

Uppslagen anteckningsbok med designskisser för webbapplikation, penna ligger på anteckningsboken. Foto.

Sättet som personalen på Torpa hunddagis arbetar på uppgavs vara både tids- och resurskrävande. Genom designlösningen, där arbetssättet digitaliserades, kan arbetet effektiviseras och resurser gå till annat än planering och dokumentation. Vidare kan det skapa marknadsfördelar och en större kundbas.

Projektdeltagare: Carolin Svensson Tynkkynen och Petra Ahlqvist Nilsson.

Sonar – social mjukvara anpassad för vårdkontext

Två smarta mobiltelefoner mot vit bakgrund, appen Sonars inloggningssida visas på den ena skärmen och appens innehåll på den andra skärmen.

Social mjukvaras kommunikativa egenskaper har visat sig förbättra kommunikation mellan kollegor och arbetsgrupper i flertalet organisationer. Dock uppstår utmaningar när en öppen social mjukvara möter ett slutet vårdområde, vilket exempelvis kräver säkerhetsåtgärder relaterade till sekretess. I detta projekt presenterar vi Sonar – social mjukvara anpassad för vård.

Projektdeltagare: David Dalsmyr och Oliver Weberg.

Beräkningsverktyg för solcellsfasader

Skärmbild med stapeldiagram som visar energibehov för en exempelfastighet.

Rydback Juristbyrå

Skärmbild på startsida för Rydback juristbyrås webbplats.

Uppdraget för det här projektet har varit ett samarbete med en jurist som vill starta en egen juristbyrå under namnet Rydback Juristbyrå. Beställaren nämner att det i dag är många juristbyråer som överfakturerar ärenden och tar mer betalt än vad som egentligen behövs och vill att det ska framgå att hennes företag använder rättvis prissättning.

Projektdeltagare: Minna Danielson och Tove Swenson.

Rehabiliteringsprojektet

Skärmbilder från rehabiliteringsappen.

Utifrån empiri och en litteraturstudie identifierades problemet att rehabiliterings­patienter har svårt att känna motivation i sin rehabilitering. Projektet gick därmed ut på att utveckla digitalt stöd som ska hjälpa rehabiliteringspatienter att bli motiverade i sin rehabilitering. Projektet utfördes i samarbete med Tudorkliniken i Halmstad. 

Projektdeltagare: Amanda Kaikkonen och Tove Ahlström.

Flowity

Skärmbild av inloggningssida för tjänsten Flowity.

Utveckling av ett designkoncept-förslag för en digital tjänst där butiker kan göra mätningar över sina besökares rörelsemönster med hjälp av videoanalys.

Projektdeltagare: Josefine Hagelberg.

Designstudio hälsa, våren 2019

Active Meetup

Vit text ACTIVE MEETUP mot orange-rosa bakgrund.

Saluta Företagshälsa

Symbol med blått palmblad mot mörkblå cirkel, under står texten Saluta Företagshälsa. Vit bakgrund.

HealthCheck

Skärmbild på exempelfråga i digitalt enkätverktyg.

Digital Dementia Support

Blå bakgrund med vit text Digital Dementia Support.

Vi arbetade tillsammans med IT-företaget Tieto. Vår uppgift var att komma fram till hur vi med hjälp av digital design kan hjälpa personer som lider av mild demens med vardagliga sysslor samtidigt som användaren känner sig trygg i att efter egen förmåga hantera och utföra vardagliga sysslor.

Projektdeltagare: Luigj Aliqkaj, Marcus Coleman, Emelie Siegler, Alexander Perälä och Fredrik Sjunnesson.

Visdomsdialog

Grön maskros bredvid texten VD Visdomsdialog, vit bakgrund.

Problematiken ligger mellan mötena där klienten saknar stöd och tankeverktyg, lösningen blir en kompletterande självhjälp för att bibehålla avhållsamhet från sitt missbruk.

Projektdeltagare: Klara Gustafsson, Kajsa Haugen, William Wolff, Felix Johansson, Joel Holtzberg och Jonathan Friberg.

uppdaterad

2020-06-08

Kontakt

Dela