DDI designstudior

Digital design och innovation är ett kandidatprogram inom informatik som lär framtidens designer att förstå människan och ­hennes ­relation till teknologi. Under utbildningen lär sig studenterna att designa innovativa digitala tjänster och produkter. En viktig del i utbildningen är det praktiska designarbetet i designstudiokurser.

Totalt fyra designstudiokurser ingår utbildningen – alla med skarpa uppdrag mot riktiga beställare på teman som webb, mobil, hälsoinnovation och hållbarhet. Här presenteras en rad spännande projekt som skapas av studenterna på Digital design och innovation.

Läs mer om programmet Digital design och innovation

Designstudio webb, våren 2018

YouGo HealthPlan

Vårt uppdrag var att hjälpa företaget YouGo Health Plan med följande fråga: “Hur gör vi HR- och ledningssidan attraktiv och lättarbetad i vår plattform?” Uppdraget var specifikt inriktat mot HR-anställda på ett företag och vad de ser i sitt arbete och hur vi kan förtydliga den insamlade statistiken om företagets anställdas hälsa. Detta löste vi genom en komplett omstrukturering av HR-vyn och en ny, minimalistisk design med kraftigt förbättrade navigationsmöjligheter.

Projektdeltagare: Marcus Blomqvist, Joel Peterson, Pontus Rolling, Emelie Siegler.

COAST

Företaget COAST hade skapat en e-kurs om företagshälsa som riktade sig till chefer och HR-ansvariga. De var i behov av en webbplats som både skulle kunna marknadsföra kursen och hysa den. Vårt uppdrag blev att bygga denna webbplats.

Projektdeltagare: Erika Rönnbäck, Josef Marklund, Kajsa Haugen, Joel Holtzberg, Linus Reimertz.

Sales Network

Företaget Sales Network gav oss i uppdrag att skapa en alternativ lösning på deras arbetssätt. För tillfället använder de sig av ett formulär i pappersform som de anställda fyller i för hand. Detta formulär är till för att räkna antal slagna samtal, offertutskick etc. Vår uppgift var att designa en digital lösning på detta, vilket kommer att underlätta för företaget i allmänhet, men chef på Sales Network i synnerhet då denne i dag sammanställer och för in statistiken i excel-dokument manuellt. En onödigt lång process som vi ville effektivisera genom en digitalisering. Med vår lösning täcker vi och ersätter detta papper digitalt samt för statistik över antal slagna samtal, offertutskick etc, i realtid.

Projektdeltagare: William Rönnholm, Nicolas De Bernardi, Mattias Ovesson, Emma Carlsson, Hannes Premmert.

Lagaleden

Markaryds kommun kom till Högskolan i Halmstad i hopp om att digitalisera sin karta över Lagaleden och uppdatera sin betalningslösning som före projektet var checkar som man lämnade in på plats.

Projektdeltagare: Marcus Coleman, Jonathan Friberg, Philip Bendiksen, William Wolff, Jesper Olausson.

Ung i Halmstad

Vårt uppdrag är att skapa en attraktiv och inspirerande plats för ungdomar att enkelt hitta information och aktiviteter som Halmstad har att erbjuda, samt ett sätt för dem att uttrycka sina åsikter. Med mål att uppmana ungdomar att engagera sig och bidra till utveckling av ungdomars upplevelser inom Halmstad.

Projektdeltagare: Rebecca Sälg, Oskar Dodic, Tove Lindgren, Johan Hermansson.

High Five Student

Företaget High Five student gav oss i uppdrag att ta fram förslag på hur H5 Students hemsida kan förändras för att förmedla H5 Students erbjudanden och få studenterna på högskolan att våga ta kontakt med dem. Lösningen blev en informativ hemsida som är tänkt att förenkla kommunikationen mellan inkubatorn och studenterna genom att förmedla deras erbjudanden och avvärja de rädslor som vi hittade hos studenterna på ett lekfullt men samtidigt seriöst och innovativt sätt.

Projektdeltagare: Alexander Perälä, Emil Johansson, Jesper Hansen, Jonatan Nyberg.

NiW Esportsakademi

Vi fick i uppdrag av Niw Esportsakademi att skapa en portal för att underlätta undervisningen av CS:GO. Problemen bestod i att eleverna lätt blev ofokuserade, hade begränsat utrymme vid datorerna för analoga prov och hjälpmedel, samt att läraren önskade ett sätt att visa taktiker i realtid. Vår lösning är ett digitalt läroverktyg som är inspirerat av e-learning-sidor som Team Treehouse.

Projektdeltagare: Luigj Aliqkaj Klara Gustavsson Björn Johansson Nel-Li Morero.

Coompanion Sverige

Vi kunde identifiera att användarna upplever att det finns mycket text och information angående Coompanions tjänster och erbjudanden. Vi tog del av vad användarna tycker generellt om hemsidan och det visade sig att hemsidan upplevs som gammalmodig, svårnavigerad och förmedlar onödigt mycket med text och information. Målgrupp 25-45 år.

Projektdeltagare: Felix Johansson, Malin Nilsson, Lisa Kristianssen, Simon Gunnarsson, Rasmus Bjering.

Designing UX for 'Ed

Vi fick i uppgift att designa en tjänst för företag samt studenter att komma i kontakt med varandra i syftet att enklare hitta projekt för studenterna. Vår lösning är att drastiskt korta ner rekryteringsprocessen med hjälp av snabba intryck. Projektet utfördes i samarbete med företaget Sakaciti™.

Projektdeltagare: Hannes Erlandsson, Christoffer Höber, Jacob Paulsson, Sebastian Berlin.

Digitala uppgiftsformat

Vi fick i uppdrag från två provutvecklare från Umeå Universitet att ta fram ett interaktivt digitalt uppgiftsformat för att visa på hur en digitalisering av de nationella proven i NO-ämnena kan se ut. I vår brief beskrevs ett av problemen med dagens analoga prov att uppgifter där eleven uppmanas till att ta ett ställningsantagande och argumentera för det - ger platta svar. Ett tanke de hade var att använda sig av en avatar som bemöter elevens svar för att bidra till en tvåvägskommunikation.

Projektdeltagare: Angelica Do, Ella Arenlind, Erik Segerström, Fredrik Sjunnesson, Johan Andersson.

Designstudio hållbarhet, våren 2018

Car Share

Det finns ett uppenbart problem med användandet av bilar och effektiviteten för detta användande. Folk äger ofta en bil som de sällan använder, men som de känner att de är i behov av i vissa specifika situationer som t.ex. för att åka till affären, pendla eller ta sig till jobbet eller av bekvämlighetsskäl. Detta är en tjänst för att låna ut bilen till de som är i behov vid exempelvis pendling eller andra situationer i utbyte mot en rimlig kompensation för utlåningen.

Projektdeltagare: Julia Hillding, Viktor Lindberg

Motion för fysisk aktivitet

Vi fick i uppdrag av forskningsgruppen GoDIS att skapa en digital tjänst för fysisk aktivitet som fokuserar på inre motivation. Resultatet blev en mobil hälsoapplikation som med hjälp av spelifiering kan motivera användare till en mer hälsosam vardag.

Projektdeltagare: Anna Rosén, Anna Sonesson, Johanna Levall

mih.nu

Marknadsföreningen i Halland (MiH) har utformat en designbrief som efterfrågar en designlösning som kan facilitera evenemangsdeltagarnas process att hitta lämpliga personer att bygga meningsfulla relationer. Detta kan i sin tur bidra med att besökarna utvecklar en känsla av gemenskap och delaktighet vilket är en central del för en god social hållbarhet. Den designbrief som MiH har utvecklat kretsar därmed kring att hantera de sociala hållbarhetsproblem som har visat sig uppstå under deras evenemang.

Projektdeltagare: Tim Gabrielsson och Petter Jakobsson

Designstudio hälsa, våren 2018

Min mentor

Vi fick i uppgift av LB Inspirera att ta fram en digital tjänst som skall förkorta väntetiden för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Vår idé är ett mentorskap där nyanlända och frivilligarbetare kan hitta varandra.

Projektdeltagare: Johanna Olsson, Matilda Sander, Solei Himmelvid, Simon Axdorph, Filip Henriksson

Connected Homecare

Färdtjänst är i dag en stor del av brukares vardag, då tjänsten gör det möjligt att transportera sig från punkt A till punkt B till en relativt låg kostnad. Problemet uppstår dock när transparensen i tjänsten sviktar, vilket leder till att resenärer blir tvingade att vänta i ovisshet på färdtjänstbilen i fråga. Med en digital bokningsfunktion där färdtjänstbilar numera gå att följa inom en viss radie, kan resenärer och dess anhöriga känna sig trygga i bilens ankomsttider, men också slippa frysa ute under kalla vinterperioder. Projektet utfördes på uppdrag av Inclose Solutions AB.

Projektdeltagare: André Carlsson, Frida Larsson, Abdullah Salman, Felicia Stocklassa, Oliver Weberg

Från vaggan till graven

Uppdragsgivaren vill ha en innovativ designlösning som ska göra deras statistik och information, som i nuläget existerar i form av en längre rapport, lättare för en specifik målgrupp att ta till sig av. Specifikt så vill uppdragsgivarna att designteamet ska välja ut en del av rapporten och göra det lättare att nå ut med information till den utvalda målgruppen i form av en visualisering av specifika delar uppdragsgivarens rapport. Målet är också att väcka reaktion, presentera fakta och att synliggöra de orättvisor som existerar i Halland.

Projektdeltagare: Almedina Tokovic, Carolina Larsson, Gabriel Chamoun, Jonathan Sjöström, Povel Gulin

Digitalt demensstöd

Vi fick i uppdrag av Geras Solutions att utvärdera och undersöka de befintliga
funktionerna i den nuvarande applikationen som de håller på att utveckla. Applikationen innehåller ett digitalt bedömningstest för att se ifall du visar symtom för demens. Efter undersökning och utforskningfasen insåg vi att de anhöriga bör och vill vara involverade under användarprocessen vilket vi försökte lösa med olika designlösningar.

Projektdeltagare: Emil Bergström, Fanny Stray, Malin Jademyr, Erik Nguyen

Trixxa

InClose AB har utvecklat appen Trixxa. Trixxa är idag en aktivitetsbaserad applikation där grundidén är att samordning och kommunikation ska ske i ett aktivitetsflöde. Vårt uppdrag blev att utveckla Trixxa och få applikationen att fungera som ett dialogverktyg mellan brukare/patienter, anhörigvårdare och vård/omsorgsutförare. Vår lösning blev Trixxa Senior.

Projektdeltagare: Magnus Ericsson, William Hedin, Linda Jivsäter, Linnéa Johansson, Carolin Tynkkynen

Spelidé

Problemet i vårt uppdrag är att det finns få tjänster som är till för att träna på kommunikation och oskrivna regler i sociala sammanhang för vuxna människor med autismspektrumtillstånd. Vi kom på ett koncept där man har en karaktär som går runt i en värld. I världen kan man chatta med andra spelare men även utföra olika uppgifter som handlar om sociala sammanhang.

Projektdeltagare: Petra Ahlqvist Nilsson, Tove Ahlström, Minna Danielson, David Eriksson, Hanna Kron

Saluta

Det som Saluta Företagshälsa ville ha hjälp med var att digitalisera, automatisera och tidseffektivisera deras hälsoblanketter som i dagsläget görs manuellt via hand. Designteamets lösning var en digital version av tidigare hälsoblankett där bland annat informationen har strukturerats upp på ett tydligare sätt och stora delar av blanketten har automatiserats. Målgruppen för denna tjänst var främst företagssköterskorna på Saluta men också ledningen och medarbetarna på företagen som Saluta arbetar med.

Projektdeltagare: Kajsa Ailm, David Dalsmyr, Amanda Kaikkonen, Benjamin Olsson

Designstudio mobil, hösten 2017

Världsarvet Grimeton

Kunskapen om världsarvet Grimeton Radiostation är lågt, och därför är även besökarantalet låg. Målet är att öka kunskapen om Grimeton Radiostation och därmed besökarantalet, samt skapa en större målgrupp.

Projektdeltagare: André Carlsson, Annie Karlsson, Carolin Tynkkynen, Carolina Larsson, Oliver Weberg

ADIOS Amigos

Vi har jobbat tillsammans med spelföretaget Cosmic Picnic. Vi fick i uppdrag av dem att utveckla en mobilt responsiv webbsida för deras nya spel ADIOS Amigos som släpps nästa år. Våra primära mål under projektet var att användaren enkelt ska hitta den information denne söker, att skapa en känsla av spelet på webbsidan och att ge en rättvis bild av spelet.

Projektdeltagare: Petra Ahlqvist Nilsson, Emil Bergström, David Eriksson, Linnéa Johansson, Frida Larsson

Båstad & Bjärehalvön

Vi fick i uppdrag av Båstad Turism & Näringsliv att vidareutveckla deras nuvarande applikation, Båstad & Bjärehalvön. Målet var att skapa en artefakt som förmedlar aktiv livsstil för att locka cyklister och vandrare att upptäcka möjligheterna som Båstad och Bjärehalvön har att erbjuda. Att bli en destination som förknippas med aktiv livsstil och bli det självklara valet vid cykel- och vandringsresor är det långsiktiga målet där denna artefakten ska spela en viktig roll.

Projektdeltagare: David Dalsmyr, Malin Jademyr, Amanda Kaikkonen, Max Lindroos och Felicia Stocklassa

Pick a Tag

Pick a Tag gör det lättare för användare att upptäcka nya platser genom en detaljerad och enkel sökning med hjälp av taggar.

Projektdeltagare: Filip Henriksson, Solei Himmelvid, Josefine Hagelberg, Povel Gulin, Fanny Stray

HH Utbildningssidor

Högskolan i Halmstads webbplats är föråldrad och i nuläget finns begränsade möjligheter att presentera utbildningsprogrammen på ett innovativt sätt. Designteamet tog fram en mobilanpassad prototyp med de åtta utbildningsområdena i fokus. Användarna är de som letar efter högskoleutbildning. Uppdragsgivaren är Högskolan i Halmstad.

Projektdeltagare: Tove Ahlström, Markus Virtanen, Hanna Kron, Johanna Olsson, Magnus Ericsson

Flower Concept

Vårt mål var att skapa en business-to-business del i en större förmedlingstjänst som ska underlätta för florister att kommunicera och skicka en order mellan butikerna. Tjänsten är tänkt att användas på en surfplatta.

Projektdeltagare: Almedina Tokovic, Özgur Özgurdamar, Gabriel Chamoun, Matilda Sander, Erik Nguyen

HH Studentwebb

Uppdraget gick ut på att förbättra HH.se underflik ”Är student”. Sidan som skapades var anpassad för mobilen i förstahand och mer personlig för studenterna. Informationen på webbsidan strukturerades upp på ett mer lättillgängligt sätt, en sammankoppling till de olika systemen som studenterna använder implementerades och en profilsida skapades för studenterna där de kunde hitta relevant information för just dem.

Projektdeltagare: Benjamin Olsson, Kajsa Ailm, Abdullah Salman, Simon Axdorph, Linda Jivsäter

Go Mad

Vår uppdragsgivare för detta projekt var Go Make a Day. Problemet var att det är brist på lättillgänglig och korrekt information om allt som rör livsmedel, mat och dryck. Vår designlösning var en applikation där man kan söka eller skanna en produkt och får upp all information om en produkt, ursprung, innehåll och näringsvärde. Vår målgrupp är främst människor som är intresserade av livsmedel och bryr sig om vad de äter.

Projektdeltagare: Minna Danielson, Tove Swensson, Moa Almarsson, Jonathan Sjöström, William Hedin

Designstudio webb, våren 2017

Idrottscentrum

Hur skapar man en hemsida som dels lockar nya medlemmar men även fungerar för att boka pass för nuvarande medlemmar? Detta var en av de utmaningar vi fick hantera under Designstudion och som gav oväntade och värdefulla insikter i hur ett projekt med olika typer av begränsningar fungerar. Att vara med och skapa i ett riktigt projekt är ett väldigt lärorikt sätt att få använda sina inlärda kunskaper!

Projektdeltagare: Max Lindroos, William Hedin, Minna Danielson, Felicia Stocklassa, Carolin Tynkkynen

Milega

Konsultbolaget Milega ville ha hjälp med att spegla deras företagskultur på deras hemsida. Målgruppen var VD:s och styrelsemedlemmar. Lösningen blev en uppdatering av Milegas hemsida, samt ett interaktivt kontaktformulär och ett lösningsförslag på hur Milegas blogg kan vara uppbyggd ut för att generera fler besökare.

Projektdeltagare: Linnéa Johansson, Almedina Tokovic, Gabriel Chamoun, Magnus Ericsson, David Eriksson

Röda Korset rekrytering

Röda Korset i Halmstads process för att hantera volontärer består av excessivt mailande och personliga överlämnanden. Lösningen är ett digitalt system, en webbsida, som vänder sig mot verksamhetsledare och volontärer inom organisationen.

Projektdeltagare: David Dalsmyr, Johanna Olsson, John Albrektsson, Jonathan Sjöström, Moa Almarsson

BK Astrio

Bollklubben Astrio har bristande kommunikationsvägar mellan tränare, klubb och ungdomsdomare när det kommer till bokning av matcher. På grund av detta har vi skapat en responsiv webbsida för BK Astrios ungdomsdomare där de kan boka in/av sig på matcher.

Projektdeltagare: Alexander Lundström, Fanny Stray Andreasson, Malin Jademyr, Markus Virtanen, Simon Axdorph, Soleil Himmelvid

CovertyFire

I dag blir förfalskning av olika föremål allt mer vanligt. De som utreder och ordnar fram bevis för att något är förfalskat kämpar med att dokumentera. I dag använder de endast papper, penna och kamera. Med hjälp av CovertyFire kan du samla på allt bevis på ett ställe. Enkelt, smidigt och diskret.

Projektdeltagare: Emil Bergström, Erik Nguyen, Linda Jivsäter, Povel Gulin, Amanda Kaikkonen

Fairtransport.se

Transportföretaget Transportcentralen var uppdragsgivare för denna artefakt som är skapad med syftet att upplysa transportbeställare (och i framtiden privatpersoner) om vilka företag som är certifierade med ”Fair Transport”. Genom att använda sökfunktionen kan personen i fråga göra ett aktivt val av leverantör och därmed bidra till social hållbarhet, samtidigt som den – på ett positivt sätt – kan påverka miljön.

Projektdeltagare: Petra Ahlqvist Nilsson, Tove Ahlström, Filip Henriksson, Matilda Sander, Oliver Weberg

Activate.nu

Syftet med projektet är att ta fram en digital tjänst som gör det enklare för föräldrar och barn att hitta idrottsaktiviteter inom ett valfritt avgränsat geografiskt område. För att finna idrottsaktiviteter lämpade efter barnens intresse och personlighet tillhandahålls ett quiz. Idén är att skapa en hemsida som kan agera som en mellanhand för privatpersoner och föreningar. Webbsidan ska vara enkel och anpassad för föräldrar med yngre barn men även barn i äldre åldrar.

Projektdeltagare: Annie Karlsson, Hanna Kron, Frida Larsson, Josefine Hagelberg, Abdullah Salman, Benjamin Olsson

cDoc – kemikaliedokumentation

Uppdraget gick ut på att förfina och utveckla cDoc:s kundinlog för att skapa ett lättanvänt och tillgängligt användargränssnitt. CDoc har redan ett användbart gränssnitt men behövde hjälp med att utveckla designen. CDoc är ett företag som erbjuder sig att inventera och dokumentera andra företags kemikalieförbrukning och kemikaliehantering.

Projektdeltagare: Tove Swenson, Kajsa Ailm, Özgur Özgurdamar, Carolina Larsson, André Carlsson

Designstudio hållbarhet, våren 2016

Inixi

I samarbete med tre andra studenter utvecklades konceptet Inixi. Inixi är en hälsofrämjande tjänst som mäter stressnivån hos en person med hjälp av en pulsmätare. Syftet är att skapa medvetenhet så stress en viktig orsak till sjukskrivningar.

Målgruppen i projektet var personer i 25-årsåldern som jobbar heltid. Projektet resulterade i två prototyper, varav en programmerad och kopplad till pulsmätare.

Projektdeltagare: Dennis Hansson, Max Angenius

Tillgänglighet och kritisk design

Webbyrån Rabash gav oss uppdraget att med normkritisk design belysa vikten för varje företag att aktivt arbeta med tillgänglighet och att det handlar om så mycket mer än att alt-tagga bilder.

Målgruppen för vår design är kommunikatörer på ”vanliga” svenska företag, Projektet resulterade i en HTML prototyp som med ett kritiskt perspektiv ämnar att få besökaren att tänka kring tillgänglighet.

Projektdeltagare: Johanna Strömberg, Beatrice Bolmgren

Designstudio webb, våren 2015

Halmstad cityfestival

Designuppdraget gick ut på att förbättra på Halmstad cityfestivalens hemsida. Önskemål från uppdragsgivaren var bland annat att hemsidan skulle vara tilltalande och lättnavigerad, men också baserad på ett bra redigerings­program/”website-builder” för de anställda, där de enkelt skulle kunna uppdatera med ny information då programmering ansågs svårt.

Sidan är menad att nå ut till ett stort antal målgrupper, då en mångfald av människor besöker festivalen i olika åldrar.

Projektdeltagare: Julia Hillding, Flora Haxha, Viktor Lindberg

Designstudio hälsa, våren 2015

Lospital

Tillsammans med Region Halland tog vi fram ett koncept för så väl anhöriga, personal och patienter med målet att förbättra navigationen på sjukhus. En tuff utmaning var vilken teknik som skulle kunna fungera i hela sjukhuset, då flera rum är isolerade med bly.

En annan utmaning var målgruppen. Merparten är äldre människor som använder dagens digitala enheter i mindre utsträckning.

Projektdeltagare: Johanna Strömberg, Felix Thörnros, Jacob Bergström, Max Angenius

Min hälsoportal

Uppdraget gick ut på att skapa ett interaktivt koncept (”Min hälsoportal”) som dels låter användare visualisera hälsodata på lämplig plattform, dels kan kommunicera av användaren utvalda data för olika typer av professionella vårdgivare genom exempelvis mobilapplikation eller länk till webbgränssnitt.

Målgruppen blev aktiva individer som samlar hälsorelaterad data.

Projektdeltagare: Victor Calming, David Christner, Emelie Mörk, Linus Ståhl

Umara Sports Club

Umara är ett företag som säljer naturliga kosttillskott till idrottare. Det hade en vision om att starta en digital sportförening. Vi arbetade i ett team av designers och programmerare för att utveckla konceptet samt att ta fram en prototyp.

Projektet resulterade i en prototyp över Umara Sports Club responsiva webbplattform, samt en grafisk manual och riktlinjer för vidareutveckling.

Projektdeltagare: Beatrice Bolmgren, Anton Eriksson, Fredrik Vinterstjärna, Angelica Johansson

Designstudio webb, våren 2014

Quicksearch enkäter

Quicksearch AB identifierade en trend mot kortare och snabbare enkäter. Hur kan en snabb, enkel och tilltalande enkät se ut och fungera? Uppdraget är att gå igenom gräns-snittet och utveckla ett responstivt webbgränssnitt för att svara på frågor som är kul och ger respondenten ett mervärde.

Projektet resulterade i en HTML prototyp för mobil och surfplatta, samt riktlinjer för påminnelser och grafisk anpassning.

Projektdeltagare: Beatrice Bolmgren, Albin Martinsson, Max Angenius, Christopher Gustafsson, Adel Ekvall Halila

Digitalt idrottsmuseum

Uppdrag att skapa Sveriges första digitala idrottsmuseum till föreningen Halmstads idrottshistoriska förening. Lösningen bestod av två designlösningar: Arkivet, en sökbar databas och Upplevelse, ett digital rum för att förmedla berättelser.

Målgruppen var idrottsintresserade pensionärer som ville förmedla historien med andra, exempelvis barnbarnen.

Projektdeltagare: Jennifer Forsberg, Dennis Hansson, Anna-Maria Nordström, Linus Ståhl, Christopher Quiroa

Designstudio mobil, hösten 2014

MittMedia/Ecomedia

Uppdraget var att ta fram designlösningar för att locka unga läsare till att betala för digitala nyheter. Utmaningen för tidningsbranschen är att hitta alternativa lösningar på att tjäna pengar.

Målgruppen var personer i 20-årsåldern som studerar på högskolenivå. De värderar att hålla sig uppdaterade och även enkelhet när det gäller att hitta nyheter.

Projektdeltagare: Max Angenius, Ami Nordström, Victor Calming, David Christner

Responsivt dashboard

Företaget Quicksearch gav oss i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på hur Workbook (ett dashboard) skulle fungera responsivt, främst i mobiltelefoner men även på surfplattor. Lösningen blev en prototyp som visade på responsiviteten och en klickbar som fokuserade på det problemområde vi identifierat, nämligen inkorgen.

Målgruppen var människor som arbetade med denna Workbook.

Projektdeltagare: Jacob Bergström, Beatrice Bolmgren, Axel Olsson, Linus Ståhl

uppdaterad

2019-03-26

Kontakt

Dela