Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2019 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

Health Innovation Summer School (HISS)

Högskolan i Halmstad bjuder in masterstudenter och doktorander till Health Innovation Summer School 2019 i Halmstad den 19–23 augusti. Läs mer och anmäl dig:

Health Innovation Summer School 2019

Läs nyheten om HISS2018: Sommarskola med fokus på hälsoinnovationer

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

uppdaterad

2019-08-23

Kontakt

Dela