Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2020 genomförs kurser på samtliga nivåer.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

uppdaterad

2020-04-14

Kontakt

Dela