Kompetensutveckling inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

En kvinna och en man sitter på en gräsmatta framför en byggnad, kvinnan håller i en dator. Foto.

uppdaterad

2019-06-04

Kontakt

Dela