Arena Affärssystem

Arena affärssystem är ett årligen återkommande evenemang inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad, där studenterna presenterar sina arbeten från projekt och uppdrag under kursen i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Alla studenter vid Affärssystemprogrammet går en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sitt tredje och sista år på programmet. Studenterna är då ute i företag och organisationer och arbetar med verkliga projekt och uppdrag inom affärssystem och verksamhetsutveckling. Deras arbeten är uppskattade av organisationerna och mycket värdefulla och nyttiga för studenterna. Alla VFU-arbeten presenteras varje vår i ett arrangemang kallat Arena Affärssystem.

”Detta är en utmärkt mötesplats för studenter och företag. Dels utifrån studenternas möjligheter att träffa potentiella arbetsgivare, dels utifrån företagens möjligheter att träffa potentiella nya medarbetare.”

Katarina Tylenius, seniorkonsult på Ensolution om Arena Affärssystem 2019

Partnerskap för Arena Affärssystemeventet

  • Partner finns med i form av logga på inbjudan som sänds ut till mer än 300 personer. Inbjudan kommer att sändas ut i slutet av januari.
  • Rätt till monterplats under eventet och ni presenteras som partner på olika sätt under evenemanget.
  • Logga finns på webbsida för Arena Affärssystem.
  • Rollup under kvällen som visar alla partners.
  • Ni ges under eventet möjlighet lära känna studenter i övriga årskurser för att presentera Er för eventuella framtida samarbeten.
  • Ni ges möjlighet att träffa alla studenter som är färdiga våren 2020 på Affärssystemprogrammet innan eventet startar. Det sker via ”speeddating” med aktuella studenter. Preliminär tid är 13.45–14.45 den 24 mars.

Pris för partnerskap är 6 000 kronor exkl. moms

Partner för Arena Affärssystem 2020:

Logotyper på de företag som är partner för årets evenemang. Illustration.
En grupp människor tittar ner genom en stor rund öppning i taket med räcke runt. Foto.

uppdaterad

2020-06-05

Kontakt

Dela

Kontakt