Akademisk högtid

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Man med doktorshatt. Foto.

Jörgen Persson, tidigare elitspelande pingisproffs, promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid den 16 november 2018. Bild: Anders Andersson

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning av framstående insatser. Högskolan äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Vid en akademisk högtid promoveras hedersdoktorer och får då tre symboler: en doktorshatt – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet.

Alla hedersdoktorer har under många år på olika sätt gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstads hedersdoktorer

2017

  • Jörgen Persson, hälsa och livsstil
  • Gun-Britt Lydén, hälsa och livsstil

2013

  • Maj-Britt Sandlund, hälsa och livsstil

2011

  • Jan Einar Blomquist, innovationsvetenskap
  • Nicolas Hassbjer, informationsteknologi

Tradition med rötter i medeltiden

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Ordlista akademisk högtid

Vad betyder installation och promotion? Vad är insignier? Här får du svar.

Professorsinstallation: Att installera en professor är en gammal tradition, som innebär att en professor invigs i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Oftast är det rektor som installerar de nya professorerna. Vid Högskolan i Halmstad får installerade professorer en professorscape, som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor, och diplom. Högskolan i Halmstads professorscape är särskilt utformad för Högskolan i Halmstad av Ewy Åsvärd. Diplom är på handgjort papper med präglat sigill.

(Doktors)promotion: En promotion, eller promovering, är en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller – vanligare – doktorsgrad utdelas (doktorspromotion). Doktorsgrad (doktorsexamen) erhålls genom en avhandling som efter disputation får betyget godkänt. Den som promoverar, utför promotionen kallas promotor.

Vid Högskolan i Halmstad promoveras lärosätets egna doktorer (och hedersdoktorer), det vill säga personer som har avlagt sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad och de personer som Högskolan i Halmstad har utsett till hedersdoktorer. Personer som är anställda vid Högskolan i Halmstad och bedriver sin forskarutbildning här, men som avlägger sin doktorsexamen vid annat lärosäte, promoveras inte vid Högskolans i Halmstad, men uppmärksammas och firas vid Högskolans akademiska högtid.

Doktorsinsignier: De föremål – insignier – som utdelas vid promotionsakten har symboliskt värde och består oftast av diplom (för värdighet), doktorshatt (frihet) eller lagerkrans (lärdom) samt doktorsring (”äktenskap” med vetenskapen).

Hedersdoktorer: Ett hedersdoktorat är ett uttryck för uppskattning av framstående insatser inom något av Högskolans verksamhetsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

uppdaterad

2020-01-20

Kontakt

Dela

Kontakt