Om HOV

Akademin för hälsa och välfärd har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i R-huset på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i R-huset, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet. Sjuksköterskeprogrammet har även personal samt undervisning lokaliserade på Campus Varberg.

Akademin för hälsa och välfärd har tre avdelningar:

  • Avdelningen för hälsa och idrott
  • Avdelningen för hälsa och omvårdnad
  • Avdelningen för samhälle och välfärd

Akademichef är Lena-Karin Erlandsson.

Vi är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd

Flera personers händer sträcks in till en gemensam mitt och rör varandra. Foto.

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Forskningsledare vid akademin: Andreas Ivarsson

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Innovativa miljöer

Till Akademin för hälsa och välfärd hör Hälsolabbet där studenter, forskare och Högskolans samverkanspartners kan utforma, pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt!

Hälsolabbet

Organisation

Ledning och administration

Programansvariga

Akademiråd

Ordförande:

Lärarrepresentanter:

Studentrepresentanter:

  • Hanne Göransson
  • Gustav Karlsson Watcharin

För kallelser och protokoll, kontakta akademirådets sekreterare: Charlotte Andersson

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt