Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN) utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Om ETN

Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i O-huset, N-huset och T-huset på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i de husen, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet. Till höstterminen 2020 kommer akademin att flytta in i nyrenoverade lokaler i hus S.

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Utbildning

Grundutbildningsprogram

 • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Byggingenjör
 • Energiingenjör – förnybar energi
 • Utvecklingsingenjörsprogrammet
 • Biomedicin – inriktning träningsfysiologi
 • Naturvård och artmångfald
 • Miljö, innovation och hållbarhet

Vidareutbildning

 • Magisterprogrammet revisor och bank
 • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
 • Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
 • Magisterprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö
 • Masterprogram i industriell organisation och innovation
 • Magisterprogram i biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation
 • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap

Forskarutbildning ges inom området innovationsvetenskap.

Utbildningsledare: John Lindgren

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom två olika forskningsmiljöer: Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Forskningsledare vid CIEL är Magnus Holmén.

Forskningsledare vid RLAS är Marie Mattsson och Bengt-Göran Rosén.

Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Innovativa miljöer

Till Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap hör Rydberg Core Laboratory, där bland annat tillverkningslabbet Fab Lab ingår.

Rydberg Core Laboratory

Fab Lab

Organisation

Ledning och administration

Programansvariga

Akademiråd

Ordförande:

Lärarrepresentanter:

Studentrepresentanter:

 • Erik Edelönn
 • Jonathan Jonasson
 • Dennis Olofsson

För kallelser och protokoll, kontakta akademirådets sekreterare: Anna Thornberg

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik bedriver utbildning och forskning inom tillämpad naturvetenskap och teknik, med fokus på att ta fram och utveckla produkter, till exempel miljövänligare förbränningsmotorer, ergonomiska handverktyg, lättviktsmaterial, dentalimplantat med överlägsna egenskaper, och effektiva tränings- och rehabiliteringsutrustningar.

Till avdelningen hör utbildningar inom biomekanik, datorstödd konstruktion, industriell design, materialteknik, produktion och teknisk mekanik.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för bygg- och energiteknik

Avdelningen för bygg- och energiteknik bedriver utbildning och forskning inom bygg och energi.

På byggingenjörsprogrammet är inriktningen dels byggkonstruktion och projektering, dels byggproduktion och projektledning. Inriktningen på energiingenjörsprogrammet är förnybar energi.

Inom energiteknik bedrivs forskning inom fjärrvärme, vindkraft och smart energianvändning. Inom fjärrvärme behandlas till exempel lågtemperatursytem och utbyggnad av fjärrvärme i Europa och Kina.

Forskning inom byggteknik bedrivs inom bland annat ledning och organisering av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljöerna Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för ekonomi

Avdelningen för ekonomi bedriver utbildning och forskning med särskilt fokus på företagsekonomi.

Ämnesgrupper som finns inom avdelningen är marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning/finansiering, nationalekonomi, och juridik. Avdelningens forskning och utbildning fokuserar på strategisk ledning, internationell marknadsföring och entreprenörskap, samt ekonomi.

Avdelningen ansvarar för Civilekonomprogrammet (4 år) Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet och Ekonomprogrammet (samtliga 3 år) samt magisterprogrammet Revisor och bank (1 år).

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).

Avdelningen för miljö- och biovetenskap

Avdelningen för miljö- och biovetenskap bedriver utbildning och forskning inom miljövetenskap och biomedicin.

På programmet Biomedicin - inriktning träningsfysiologi studeras kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå.

Inom miljövetenskap finns två olika program: Miljö, innovation och hållbarhet och Naturvård och artmångfald. Här studeras bland annat hållbarhetsfrågor, naturskydd och miljöförändringar.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för Innovation Management

Avdelningen för Innovation Management bedriver forskning med syfte att utveckla kunskaper inom innovation, entreprenörskap och regionalt lärande.

Forskningen fokuserar på innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning och internationalisering.

Avdelningen ansvarar för Utvecklingsingenjörsprogrammet (tre år) och masterprogrammet Industriell organisation och innovation (två år) samt för ett flertal fristående kurser inom projektledning.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).

uppdaterad

2019-02-21

Kontakt

Dela