Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR finansieras av Högskolan och KK-stiftelsen med stöd från och i samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Sådana system kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärning och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen inom forskningsmiljön inbäddade och intelligenta system (EIS) vid Akademin för informationsteknologi.

CAISR är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från olika discipliner. Våra forskningsriktningar styrs av samhällets behov och sker i samverkan med våra industriella partner.

Samverkan och organisation

CAISR är nära knutet till innovationscentrumet Leap for Life, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home och teknikområde Medvetna intelligenta system:

CAISR:s samverkanspartner

 • Affecto Sweden
 • AI Sweden
 • Air Liquide
 • Alfa Laval
 • Berkley University
 • Chicago University
 • CGI
 • Cubist
 • EasyServ Sweden
 • Essity
 • European DLB Consortium
 • FacePhi Biometria Ltd.
 • Getinge
 • Hallandia V
 • Hallands kommuner (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka och Varberg)
 • Harvard Medical School
 • HEM (Halmstad Energi och Miljö)
 • High Five
 • HMS Industrial Networks
 • HotSwap Norden
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitetssjukhus
 • Lunds universitet
 • NEAT Electronics
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Örebro län
 • RISE (Research Institutes of Sweden)
 • Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 • SKR (Sveriges kommuner och regioner)
 • Stena Recycling
 • Sydpumpen
 • Tappa Service
 • Takeda
 • Toyota Material Handling
 • Viscando
 • Volvo Technology / Volvo Group Trucks Technology
 • Volvo Bus Corporation
 • Volvo Group Connected Solutions
 • Volvo Trucks Corporation
 • Västra Götalandsregionen
 • Öresundskraft

Med stöd från KK-stiftelsenlänk till annan webbplats

CAISR:s styrgrupp

CAISR:s industriella rådgivande kommitté

CAISR:s industriella samverkanspartner har beslutat att inrätta en rådgivande kommitté som består av företrädare för varje industripartner. Denna grupp följer projektutvecklingen med avseende på samproduktion och samarbete mellan parterna och träffas två gånger per år. Kommittén uttrycker sig i frågor om potentiella nya partners i projektet, förändringar i finansiering samt projektutveckling ur affärssynpunkt.

CAISR:s referensgrupp

Referensgruppen består huvudsakligen av representanter från nationella och internationella forskningsinstitut. Referensgruppen ger råd och kommenterar projektutvecklingen ur akademiskt perspektiv, inte minst ur Högskolan i Halmstads perspektiv. De ger också sina syn på forsknings-, innovations- och utbildningsperspektiv. Referensgruppen ger även förslag på konkreta åtgärder för att förbättra projektet.

Forskningsprojekt och applikationsområden

Uppdraget för CAISR är att främja utvecklingen av industri och samhälle. Det är ett centrum för industriellt motiverad forskning kring framtida teknologier för och applikationsmöjligheter med medvetna intelligenta system. CAISR fungerar som en partner för industrins egen forskning och utveckling, som en rekryteringsbas för de som söker personal med spetskunskaper inom intelligent systemteknologi och som kompetensresurs för industri och samhälle. Läs mer om CAISR:s forskningsfokus och applikationsområden:

Applikationsområden vid CAISR: informationsdriven vård samt intelligenta fordon & prediktivt underhåll

Läs mer om CAISR:s forskare och forskningsprojekt under "forskarporträtt och artiklar" nedan. Mer information om forskningsprojekten finns på CAISR:s wikisidor:

Forskningsprojekt vid CAISR, wiki (på engelska)länk till annan webbplats

Forskarporträtt och artiklar

Vetenskapliga artiklar publicerade av forskare verksamma vid CAISR samlas under:

Publications CAISR

Populärvetenskapliga artiklar om forskare vid CAISR:

Maskininlärning och mänsklig kunskap i kombination kan förbättra fjärrvärmelänk till annan webbplats
(om Ece Calikus)

Med AI kan vi förutspå och förhindra sjukdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(om Kobra Etminani)

Högre säkerhet med ansiktsigenkänninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(om Fernando Alonso-Fernandez)

Robotar som förstår, imiterar och lär sig av människorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(om Eren Erdal Aksoy)

Forskningen fyller en viktig funktionlänk till annan webbplats
(om Slawomir Nowaczyk)

Att bidra med något större som drivkraftlänk till annan webbplats 
(om Thorsteinn Rögnvaldsson)

Från hålkort till artificiell intelligens – från öst till västlänk till annan webbplats 
(om Antanas Verikas)

Ingenjör med en passion för hälsalänk till annan webbplats
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Anitas företag vill vara länken mellan forskare och faktalänk till annan webbplats
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Forskaren som vill lära maskiner att selänk till annan webbplats 
(om Josef Bigun)


Populärvetenskapliga artiklar om forskningprojekt vid CAISR:

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtrycklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtta nya projekt inom Högskolans Forskning för innovationlänk till annan webbplats

Framgångsrik forskningssatsning inom AIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elektromobilitet i fokus i nytt forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Volvolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationellt och tvärdisciplinärt samarbete för att hjälpa personer med demenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att använda AI för individualiserad vård av hjärtpatienter i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinst i forskartävling för kvalitetssäkring av patientdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Artificiell intelligens förbättrar sjukvårdenlänk till annan webbplats

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demenslänk till annan webbplats

Intelligenta kartor hjälper robotar att hitta i ditt hemlänk till annan webbplats

Läskigt eller tryggt att bli övervakad dygnet runt?länk till annan webbplats

Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner


Buss i stadsmiljö
Kvinna i en sjukhussäng
En bild på omslaget till CAISR årsrapport 2020

uppdaterad

2021-05-05

Kontakt

Dela

Kontakt