Value creating continence care, V3C, Värdeskapande inkontinentvård

Inkontinens är ett vanligt hälsoproblem och ökar i frekvens med stigande ålder. Det kan leda till att äldre personer behöver använda inkontinensskydd. Företaget Essity kontaktade Högskolan i Halmstad för utifrån forskning identifiera vilken upplevda värden som är viktiga och som kan operationaliseras till kvalitetsmått i inkontinensvård. Fokus är äldre personer som har inkontinens och behöver assistans med toalettbesök och inkontinensskydd av antingen närstående eller personal.

Syftet med projektet

Skapa metoder för att utvärdera värden av betydelse vid toalettbesök och inkontinensskydd för äldre personer som behöver assistans.

Projektet delar också visionen för de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling som bland annat fokuserar specifikt på hälsa och välmående för personer i sårbara situationer.

uppdaterad

2020-09-17

Kontakt

Dela

Kontakt