LIV-projektet – en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med schizofreni

Syftet med studien är att undersöka effekter och kostnadseffektivitet av en levnadsvaneintervention på områdena fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak för personer med diagnosen schizofreni. LIV-projektet är en kontrollerad studie.

Forskningsområde:

Projektperiod:

 • 2012–2019

Anslagsgivare:

 • FoUU region Halland
 • Psykiatrin i Halland
 • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

 • Psykiatrin Halland
 • Socialförvaltningen i Halmstads kommun
 • Varbergs omsorg, Varberg
 • Förvaltningen för funktionsstöd i Kungsbacka kommun
 • Unilever
 • Eli Lilly Sweden AB

Projektdeltagare:

 • Ing-Marie Carlsson, PhD, Högskolan i Halmstad
 • Helena Eriksson, PhD, Högskolan i Halmstad,
 • Ingela Skärsäter, professor, Högskolan i Halmstad
 • Marjut Blomqvist, doktorand, Högskolan i Halmstad
 • Sofie Lundström, doktorand, Högskolan i Halmstad

Läs mer:

LIV-projektets hemsidalänk till annan webbplats

uppdaterad

2019-06-03

Kontakt

Dela