Forskningsetik

3 hp

HT 2020 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2008

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil samt delkursen forskningsetik inom Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisning bedrivs på engelska och svenska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela