Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Om FIH

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i S-huset på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i det huset, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet.

Vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom två olika forskningsmiljöer: Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Forskningsledare vid CIEL är Magnus Holmén Länk till annan webbplats..

Forskningsledare vid RLAS är Marie Mattsson Länk till annan webbplats. och Bengt-Göran Rosén Länk till annan webbplats..

Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Innovativa miljöer

Till Akademin för företagande, innovation och hållbarhet hör Rydberg Core Laboratory, där bland annat Rörelselabbet och tillverkningslabbet och samverkansarenan Fab Lab ingår.

Rydberg Core Laboratory

Rörelselabbet

Fab Lab

Organisation

Ledning och administration

Programansvariga

Akademiråd

Ordförande:

Lärarrepresentanter:

Studentrepresentanter:

  • William Sundén
  • Linus Ohlsson

För kallelser och protokoll, kontakta akademirådets sekreterare: Anna Thornberg. Länk till annan webbplats.

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik bedriver utbildning och forskning inom tillämpad naturvetenskap och teknik, med fokus på att ta fram och utveckla produkter, till exempel miljövänligare förbränningsmotorer, ergonomiska handverktyg, lättviktsmaterial, dentalimplantat med överlägsna egenskaper, och effektiva tränings- och rehabiliteringsutrustningar.

Till avdelningen hör utbildningar inom biomekanik, datorstödd konstruktion, industriell design, materialteknik, produktion och teknisk mekanik.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för bygg- och energiteknik

Avdelningen för bygg- och energiteknik bedriver utbildning och forskning inom bygg och energi.

Inom energiteknik bedrivs forskning inom fjärrvärme, vindkraft, biogas och smart energianvändning. Inom fjärrvärme behandlas till exempel lågtemperatursytem och utbyggnad av fjärrvärme i Europa och Kina.

Byggruppen

På byggingenjörsprogrammet är inriktningen dels byggkonstruktion och projektering, dels byggproduktion och projektledning. Inriktningen på energiingenjörsprogrammet är förnybar energi.

Forskning inom byggteknik bedrivs inom bland annat ledning och organisering av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljöerna Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för ekonomi

Avdelningen för ekonomi bedriver utbildning och forskning med särskilt fokus på företagsekonomi.

Ämnesgrupper som finns inom avdelningen är marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning/finansiering, nationalekonomi, och juridik. Avdelningens forskning och utbildning fokuserar på strategisk ledning, internationell marknadsföring och entreprenörskap, samt ekonomi.

Avdelningen ansvarar för Civilekonomprogrammet (fyra år), Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet och Ekonomprogrammet (samtliga tre år), magisterprogrammet Revisor och bank (ett år) samt Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt (två år).

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).

Avdelningen för miljö- och biovetenskap

Avdelningen för miljö- och biovetenskap bedriver utbildning och forskning inom miljövetenskap och biomedicin.

På programmet Biomedicin - inriktning träningsfysiologi studeras kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå.

Inom miljövetenskap finns två olika program: Miljö, innovation och hållbarhet och Naturvård och artmångfald. Här studeras bland annat hållbarhetsfrågor, naturskydd och miljöförändringar.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Avdelningen för Innovation Management

Avdelningen för Innovation Management bedriver forskning med syfte att utveckla kunskaper inom innovation, entreprenörskap och regionalt lärande.

Forskningen fokuserar på innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning och internationalisering.

Avdelningen ansvarar för Utvecklingsingenjörsprogrammet (tre år) och masterprogrammet Industriell organisation och innovation (två år) samt för ett flertal fristående kurser inom projektledning.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt