Ryberg Seminar

B-G Rosén: Discussion about the Vinnova call for proposals: Innovationer för ett hållbart samhälle - för en klimatneutral framtid

Note: 13:00-15:00 in room O339B