Hållbara energisystem

7,5 hp

De förnybara energikällorna som är grund för hållbara energisystem behandlas utförligt. Exempel ges på hållbar energi som kan brukas med obetydliga effekter på miljö och klimat. Förnybara energikällor som behandlas är bioenergi, solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft och geotermisk energi. Effektiv energianvändning berörs liksom teknik för energilagring samt hur vår energianvändning är och hur den utvecklas. Exempel ger på hur hållbara energisystem kan utformas för en byggnad eller ett begränsa område som en by eller ö.

SOMMAR 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 28

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela