Ekonomistyrning

7,5 hp

Är du intresserad av hur man bedömer ett företags lönsamhet och använder processtyrning och andra styrmedel? På den här kursen får du en introduktion till ekonomistyrning och hur du kan presentera relevant ekonomisk information i en beslutssituation.

Du utvecklar en förståelse för syftet med ekonomistyrning och internredovisning. Du får kunskap om grundläggande kalkylmodeller för att bedöma lönsamhet – och hur du tillämpar dem. Här ingår produkt-, investerings- och målkostnadskalkylering, liksom resultatplanering. Under kursen genomför du ett självständigt projektarbete där du beskriver och analyserar en verksamhets prestationer.

Du lär dig hur man upprättar en budget med likviditets-, resultat- och balansbudget och övar på att diskutera budgetering. Du studerar utformning och användning av styrmedel som internprissättning, standardkostnader, processtyrning, prestationsmätning liksom om metodisk utvärdering av verksamhet.

Den här fristående kursen ingår i fyra program vid Högskolan i Halmstad: Civilekonom-, Ekonom-, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet samt Internationella marknadsföringsprogrammet.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10109

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20109

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela