Design av användarupplevelser för AI

3 hp

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde bidrar med ett perspektiv på vilka implikationer som delområdet har rörande design av AI-förstärkta, eller AI-stödda upplevelser gällande identifikation av lämpliga processer, metoder, verktyg och tekniker som används vid design av användarupplevelse. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

In English: The course is part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can take the entire programme or individual courses. The course is for professionals and is held online in English. Application is open as long as there is a possibility of admission. The courses qualify for credits and are free of charge for participants who are citizens of any EU or EEA country, or Switzerland, or are permanent residents in Sweden. More information can be found at antagning.se.

About the course User Experience Design for AI, 3 credits
The course consists of three parts that introduce the structural, agentive, and evaluative aspects of artificial intelligence and their meaning and impact on user experience design. Each part provides a general framing of the specific topic, and discusses what implications the topic has for the design of AI-augmented or AI-supported experiences in terms of identification, use, or modification of appropriate processes, methods, tools and techniques from user experience theory and practice.

1. Information architecture and structural AI (1 credits)
Part one deals with the conceptual and structural issues that need to be considered when designing AI-enhanced experiences and with the systemic role of AI as an environment-shaping agent and as a new design material.

2. Interaction design and agentive AI (1 credits)
Part two deals with artificial intelligence as an agentive part of the environment. It introduces basic design principles for human-AI interaction and human-AI collaboration, and product- and interface-level issues for AI-enhanced experiences using textual, gestural, voice, and other digiphysical interfaces.

3. Algorithmic experiences and evaluative AI (1 credits)
Part three introduces the concept of algorithmic experiences and the evaluative role of AI in large-scale processes where AI provides human actors with information for subsequent action. It discusses issues of cognitive and algorithmic bias, the building and maintaining of trust, and ways to prevent or fix the potential misalignment between human and software actors.

Each part consists of lectures and of an assignment broadly centered on the topic discussed in the part of the course and to be carried out by students individually. Assignments will be peer-reviewed first and then discussed with the teachers and class using a design critique approach.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 17%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23803

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela