Biogas

7,5 hp

Kursen behandlar produktion av biogas med rötningsprocesser och dess användbarhet som energibärare. Förutom den mikrobiologiska bakgrunden till biogasproduktion tas processteknik och olika reaktortyper upp. Du kommer även studera olika användningsområden för gasen och de miljömässiga och ekonomiska aspekterna av biogasanvändning.

VT 2020 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela