Beskattningsrätt I

15 hp

Inom all affärsverksamhet spelar skatterättsliga överväganden en viktig roll. Kursens fokus är därför riktat mot beskattning av företag, men behandlar även privatpersoners beskattning. Indirekt beskattning och internationell skatterätt berörs också.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20112

Behörighetskrav:

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela