Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande

15 hp

Är du lärare och har som uppdrag att leda utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor? Ser du utveckling som en process och tycker att du och dina kollegor blir som bäst när ni utvecklas tillsammans?
Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Mål inom kursen är att du ska utveckla fördjupad kunskap och förmåga att självständigt leda kollegialt lärande samt genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Dessutom ska din kunskap och förmåga utmynna i ett utvecklingsarbete som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet ska du kommunicera både i tal och skrift till olika målgrupper. På så sätt bidrar du till att erfarenheten kan provas av andra.
Centralt i kursen är att med stöd i vetenskaplig kunskap och praktiska erfarenheter leda och genomföra ett utvecklingsarbete i skolans eller förskolans verksamhet. Genom kursen får du tillämpa olika vetenskapliga förmågor för att systematiskt följa och reflektera över både processer och resultat av undervisning och utvecklingsarbete. Kursen behandlar olika arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete. Även styrdokument ingår som gäller för kvalitetsarbete samt olika typer av ledarskap och utvärderingskrav i organisationer. Du får kontinuerligt prova metoder och strukturer för att leda och reflektera över undervisning och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Undervisningen är processorienterad och kursen går under ett läsår. Undervisningen sker både i digital form och under campusträffar. Kursen inleds och avslutas med en heldag på campus. Studierna bedrivs både enskilt och parvis. Examination sker med skriftliga och muntliga uppgifter samt seminarier. Kursspråket är i huvudsak svenska, engelska kan förekomma.

HT 2021 (Distans (Campus), Halmstad, 25%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

11151

Behörighetskrav:

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn samt minst 50% undervisningserfarenhet under minst två år.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela