Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ

30 hp

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12902

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet psykologi. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela