Arbete i förvaltning

7,5 hp

Kursen belyser introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod, samt vägledning inom rättskälleläran. Tillsynsarbetet ska också granskas. Efter avslutad delkurs ska studenten tillägna sig kunskap om rättsreglerna som styr lagstiftning och interaktionen mellan den offentliga förvaltningen genom myndigheter med flera organ och dem som har att följa de offentligrättsliga reglerna.

HT 2019 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10127

Behörighetskrav:

30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela