Anatomi och fysiologi

15 hp

Är du nyfiken på hur din kropp är uppbyggd (anatomi) och fungerar (fysiologi) så kan denna kurs vara intressant för dig. Målet med kursen är att du, efter avslutad utbildning, har skaffat dig grundläggande kunskaper i dessa två ämnen. Anatomidelen fokuserar främst på rörelseapparaten, det vill säga skelett och skelettmuskulatur medan fysiologidelen även behandlar organ, så som nervsystem, hormoner, njurar, med flera. Några laborationer, som att mäta din egen lungvolym och ditt blodtryck, ingår i kursen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10105

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela