AI och affärsutveckling

4 hp

Kursen introducerar hur AM påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem) och jämför dessa över olika applikationsområden och industrier. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20111

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela