Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra myndigheter.

Språktoberfesten

Språktoberfesten är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för i år var ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

Information om Språktoberfesten

uppdaterad

2019-12-12

Kontakt

Dela

Kontakt