Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra myndigheter.

Språktoberfesten

Språktoberfesten är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Språktoberfesten kommer inte att arrangeras hösten 2020 på grund av rådande situation med Covid-19. Hösten 2021 välkomnar vi er i stället till Språktoberfesten igen.

uppdaterad

2021-02-17

Kontakt

Dela

Kontakt