Profilområde Hälsoinnovation

Samhället står inför stora utmaningar inom hälsoområdet. Det finns även stora förväntningar på att befolkningen ska kunna ha ett gott liv med god hälsa. Högskolan i Halmstad har inte bara antagit utmaningen – vi har utvecklat den!

Man i solhatt och kvinna står vid cykel, blå himmel i bakgrunden. Foto.
Framsida årsberättelsen 2018 för Hälsoinnovation – länkad till rapporten i pdf. Skärmdump.

Årsberättelsen 2018

Årsberättelsen sammanfattar verksamheten inom profilområde Hälsoinnovation under 2018.

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

Kontakta profilområde Hälsoinnovation

Vill du veta mer om profilområde Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, eller ta del av något av det vi kan erbjuda? Kontakta oss via formuläret nedan.


uppdaterad

2019-09-27

Kontakt

Dela