Profilområde Hälsoinnovation

Samhället står inför stora utmaningar inom hälsoområdet. Det finns även stora förväntningar på att befolkningen ska kunna ha ett gott liv med god hälsa. Högskolan i Halmstad har inte bara antagit utmaningen – vi har utvecklat den!

Forskning i samverkan inom hälsoinnovation

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsoutmaningar som samhället står inför. Profilområde Hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samarbete och dialog.

Person i läkarkläder håller stetoskop mot virtuella hälsosymboler. Fotomontage.

Samverka med Högskolans forskare

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Se exempel på Högskolan i Halmstads forskning inom bland annat hälsa i forskningsmagasinet Samspel.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

Kompetensutveckling inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2020 genomförs kurser på samtliga nivåer.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

Kontakta profilområde Hälsoinnovation

Vill du veta mer om profilområde Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, eller ta del av något av det vi kan erbjuda? Kontakta oss via formuläret nedan.


Om profilområde Hälsoinnovation

Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

uppdaterad

2019-12-04

Kontakt

Dela

Kontakt