Uppföljning fristående kurser

För att säkerställa uppföljningen av hela Högskolans verksamhet kommer Högskolan att utveckla ett system för uppföljning av fristående kurser. Detta system kommer att utvecklas under våren 2019.

uppdaterad

2019-10-22

Kontakt

Dela