EU-stadgan (HRS4R)

Högskolan i Halmstad har ansökt till EU-kommissionens om genomförande av ”Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare” (EU-stadgan; EU Charter & Code).

En sådan certifiering ger Högskolan rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research", som ett tecken på att Högskolan är en arbetsgivare med god och stimulerande arbetsmiljö samt tillämpar öppna, transparanta och kompetensbaserade rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning av, och karriärutveckling för, forskare.

Som ett led i arbetet med ökad internationalisering har ett systematiskt arbete satts i gång vid Högskolan i Halmstad med att implementera EU-kommissionens riktlinjer i the Charter & Code. Detta kommer att ingå som en del av det ordinarie utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Mer information

Läs mer om Högskolans arbete med HRS4R

EURAXESS om HRS4Rlänk till annan webbplats

uppdaterad

2019-10-29

Kontakt

Dela

Kontakt