Profilområde Hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation samlar mångvetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs i samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter för att tillsammans skapa nya innovativa sätt att arbeta med framtidens hälsoutmaningar.

Forskning i samverkan inom hälsoinnovation

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsoutmaningar som samhället står inför. Profilområde Hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samarbete och dialog.

Person i läkarkläder håller stetoskop mot virtuella hälsosymboler. Fotomontage.

Samverka med Högskolans forskare

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Se exempel på Högskolan i Halmstads forskning inom bland annat hälsa i forskningsmagasinet Samspel.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

Kompetensutveckling inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2021 genomförs kurser på samtliga nivåer.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

  • Hälsoinnovation, 7,5 hp (information kommer)
  • Hälsoinnovation – entreprenörskap och nyttiggörande

Företagsforskarskola

Sju svenska lärosäten kraftsamlar och startar en företagsforskarskola inom området hälsoinnovation. Vi kommer att utbilda framtidens nyckelpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

Företagsforskarskola Hälsoinnovation

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

Om profilområde Hälsoinnovation

Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

Kontakta profilområde Hälsoinnovation

Vill du veta mer om profilområde Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, eller ta del av något av det vi kan erbjuda? Kontakta oss via formuläret nedan.


uppdaterad

2021-04-22

Kontakt

Dela

Kontakt