Sök

Leadereffekter (Leffe)

Leader ger EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt på landsbygden över hela Sverige, men har svårt att uppvisa långsiktiga effekter. Många goda projektresultat riskerar att rinna ut i sanden utan EU-pengar. Svagheten med projektformens temporära resultatlogik lyfter behovet av ökad kunskap om kopplingen till effekter i den permanenta verksamheten som finns kvar när projekttiden är slut.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt