Sök

EQPERA

EQPERA – Patienters erfarenheter av hälsa, vård och behandling under första året med diagnosen RA: en longitudinell kvalitativ studie i tre europeiska länder

Syftet med projektet

EQPERA (European Qualitative research project on Patient-preferred outcomes in Early Rheumatoid Arthritis) är ett internationellt forskningsprojekt med det övergripande syftet att prospektivt utforska patienters hälsa, konsekvenser av sjukdom och förväntningar på vård och behandling för personer under det första året med sjukdomen reumatoid artrit (RA). Det är en tvärvetenskaplig, patientnära forskning med forskare inom professionerna läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter och även forskningspartners som själva är personer med RA. Intervjuer görs med patienter vid två tillfällen både efter diagnos (individuella intervjuer) och efter ett år (fokusgruppsintervjuer). Denna longitudinella kvalitativa studie är ett steg i att utveckla ett hållbart omhändertagande och implementera mer riktade och personcentrerade interventioner för personer med tidig RA i Europa.

Projektperiod:

 • 2016–2024

Anslagsgivare:

 • Södra sjukvårdsregionen

Partner/samverkan:

 • FoU Spenshult, Halmstad
 • Lunds Universitet
 • Region Skåne
 • Capio Movement
 • University Hospitals Leuven, Belgien
 • Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nederländerna
 • Department of Patient & Care/Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment (KEMTA), Nederländerna
 • Syddansk Universitet, Danmark

Projektdeltagare:

 • Ingrid Larsson, RN, PhD, Högskolan i Halmstad, FoU Spenshult
 • Ann Bremander, PT, PhD, professor, Syddansk Universitet, FoU Spenshult
 • Elisabet Lindqvist, MD, PhD, Lunds Universitet, Region Skåne
 • Ellen Landgren, RN, doktorand, Region Skåne
 • Kristien Van der Elst,RN, MSc, PhD student, University Hospitals Leuven, Belgien
 • Rene Westhovens,MD, PhD, Professor, University Hospitals Leuven, Belgien
 • Elke Mathijssen, RN, MSc, PhD student, Department of Rheumatology, Sint Maartenskliniek, Nederländerna
 • Johanna Vriezekolk, PhD, Department of Rheumatology, Sint Maartenskliniek, Nederländerna
 • Yvonne van Eijk-Hustings, PhD, MSc, BNs, RN, FEANS, Senior researcher and rheumatology nurse, Department of Patient & Care/Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment (KEMTA), Department of Rheumatology, Maastricht University Medical Centre, Nederländerna

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt