Sök

TEMPO

I projektet TEMPO Temperature Optimisation for Low Temperature District Heating across Europeutvecklas tekniska innovationer som gör det möjligt för fjärrvärme att fungera även vid lägre temperatur. Genom en temperatursänkning minskar värmeförlusten, och det blir möjligt att använda en större andel förnybar värme och restvärme som värmekälla. Användandet av dessa värmekällor kommer att vara avgörande för omställningen av nuvarande fjärrvärmesystem, och för att skapa nya system som är anpassade för hållbar energiförsörjning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt