Sök

Heat Roadmap Europe

Projektet Heat Roadmap Europe har som mål att utveckla koldioxidsnåla strategier för uppvärmning och kyla.

I Europa förlorar vi mer värme genom vår elproduktion än vad som skulle behövas för att värma upp alla våra byggnader. Det innebär att potentialen för förbättringar är enorm.

Genom att ta vara på värme som blir över vid energiproduktion, och genom att använda smarta fjärrvärmenät, är det möjligt att spara all den naturgas som för närvarande används för att värma upp byggnader. Det skulle inte bara leda till ekonomiska besparingar, utan också till en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Projektet syftar till att designa om den europeiska värmesektorn genom att kombinera kunskaper om lokala förutsättningar för att använda överskottsvärme med en medvetenhet om de kostnadsbesparingar som en analys av energisystemet kan innebära.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt